Folkhälsa

Arbetar för ett friskare och tryggare liv för alla med astma

HälsaAstma- och Allergiförbundet är Sveriges största folkrörelse för personer med allergi. Förbundet verkar på lokal och nationell nivå och arbetar för att underlätta livet och vardagen för den med astma och allergier.

Arbetar för ett friskare och tryggare liv för alla med astma

Strålning - ett osynligt miljögift

HälsaI digitaliseringens spår ökar också mängden strålning runt omkring oss, och även om vi nu är inne på femte generationens mobiltelefoner finns ingen egentlig diskussion om hälsoriskerna med dem.

Strålning - ett osynligt miljögift

Olika vägar för olika människor

BeroendePå senare tid har metoder som går ut på att minska sin alkoholkonsumtion fått stor uppmärksamhet. Aleforsstiftelsen har dock valt att hålla fast vid sin tolvstegsbehandling där målsättningen är ett helnyktert och drogfritt liv för människor.

Olika vägar för olika människor

Ledare: Satsa på den förebyggande hälsovården i Sverige

HälsaI Sverige har vi unika system för att bidra till hälsa. Mödrahälsovården, barnavårdscentraler, elevhälsan, ungdomsmottagningar, studenthälsan, hälsocentraler, företagshälsovården och primärvården arbetar alla för att i olika skeden av livet förebygga ohälsa och sjukdom hos människor.

Ledare: Satsa på den förebyggande hälsovården i Sverige

Ledare: E-hälsa rör alla!

Vård och behandlingTänk dig en framtid där hälso- och sjukvården samt omsorgen fullt ut använder möjligheterna med ny teknik. En framtid där alla har möjlighet att överblicka sin hälsoutveckling och följa upp sin friskvård.

Ledare: E-hälsa rör alla!

Viktigt välja rätt livsstil

Vård och behandlingMed en sund livsstil, regelbunden motion och att hålla koll på sockerintaget kan man leva ett bra liv med typ 2-diabetes och även skjuta upp utbrottet om man ännu inte drabbats. 

Viktigt välja rätt livsstil