Folkhälsa

Krönka: Dags att fokusera på kvalitet

Privat vårdFrågan om vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd har under alltför lång tid tillåtits diktera det angelägna samtal som behöver föras kring välfärdens långsiktiga utveckling.

Krönka: Dags att fokusera på kvalitet

Örebro kommun satsar på närhet till grönska och stimulerande lekmiljöer för barn

Barn & unga Örebro har den högsta byggtakten i Sverige per invånare. Staden växer med 2 000 invånare per år och är den stad som växer mest utanför storstadsregionerna.

Örebro kommun satsar på närhet till grönska och stimulerande lekmiljöer för barn

Digitala förvandling i Grundskoleförvaltningen Malmö stad

Barn & unga Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har genomgått en digital resa från 0 till 1:1. Varje elev och lärare har numera varsin digital enhet. Strävan är bland annat att skapa likvärdighet, högre måluppfyllelse och en högre social hållbarhet för elever och anställda i staden.

Digitala förvandling i Grundskoleförvaltningen Malmö stad

Munhälsa är viktigt för hela kroppen

Privat vårdAtt ha en god munhälsa är så mycket mer än fräsch andedräkt och snygga tänder, det är också kopplat till hur ditt hjärta mår.

Munhälsa är viktigt för hela kroppen

För att lyckas med transformationen till e-hälsa krävs ledarskap

Privat vårdVårdföretagen möter stora utmaningar i utvecklingen med en digitaliserad vård, en utmaning som delas med de offentliga aktörerna inom vårdsektorn. Samarbete med dialog krävs för att förverkliga regeringens vision om e-hälsa. 

För att lyckas med transformationen till e-hälsa krävs ledarskap

Sveriges Lions stödjer barns behov i världen och i Sverige

Barn & unga Lions Clubs International har 1,4 miljoner medlemmar i över 200 länder och alla medlemmar älskar att hjälpa andra människor där behovet och hjälpen är som störst.

Sveriges Lions stödjer barns behov i världen och i Sverige