Folkhälsa

Digitala läromedel för lustfyllt lärande

SkolaDigital teknologi gör det möjligt att förena pedagogik och teknik på ett naturligt sätt. Den nya tekniken gör det också lättare för lärarna att individanpassa undervisningen.

Digitala läromedel för lustfyllt lärande

Kompisarna får veta först

Barn & unga När ett barn berättar för en kompis om sexuella övergrepp är det ett stort förtroende, men ofta är det svårt för kompisen att hantera. Information och stöd från föräldrar och andra vuxna kan göra det lättare, säger barnpsykologen Åsa Landberg.

Kompisarna får veta först

Specialisttandläkaren - en resurs för alla   

Privat vårdVare sig man vill ha råd kring en större behandling man har blivit rekommenderad eller behöver mer specifika behandlingar står specialisttandläkarens dörr alltid öppen.

Specialisttandläkaren - en resurs för alla   

Tillit, närhet, och forskning lade grunden för bra skolresultat

Barn & unga Ekerö Kommun har en lång period bakom sig av politisk stabilitet. Det kan möjligen vara en av förklaringarna till de höga skolresultaten och ett uppåtgående obrutet resultat. Men inte den enda. Låt oss ta reda på orsaken bakom framgången.

Tillit, närhet, och forskning lade grunden för bra skolresultat

Framtiden börjar i klassrummet

SkolaGenom att lyfta viktiga skolfrågor och sprida kostnadsfritt utbildningsmaterial verkar man på stiftelsen Aktiv Skola för att tillsammans med sina medlemmar bidra till att höja kunskapsnivån i den svenska skolan.  

Framtiden börjar i klassrummet

Misstag inom specialistsjukvården ger allvarliga patientskador

Privat vårdAndelen företag som tillverkar läkemedel ökar, andelen läkemedel ökar – och i och med detta ökar kompetenskraven på anställda inom specialistsjukvården. Både vad gäller den medicinska kunskapen men också den tekniska kunskapen kring beredning av läkemedel.

Misstag inom specialistsjukvården ger allvarliga patientskador