Folkhälsa

Bli ditt bästa jag

Barn & unga Helsingborgs egen modell för mer aktivitet i skola.

Bli ditt bästa jag

Viktigt att barn med särskilda behov får individuellt stöd

Barn & unga Det är viktigt att barn med särskilda behov och diagnoser, exempelvis ADHD, autism, språkstörning och dyslexi verkligen får det stöd de har rätt till.

Viktigt att barn med särskilda behov får individuellt stöd

Så satsar de på förskola och skola!

Barn & unga Kommunen arbetar med att skapa en bättre förskola och skola för alla genom bland annat arbete med tillängliga lärmiljöer, höjda lärarlöner och färre barn per personal i förskolan.

Så satsar de på förskola och skola!

Ger anhöriga en chans till ett bättre liv

Barn & unga Anhöriga till missbrukare kan få ut mycket av att träffa och utbyta erfarenheter med andra anhöriga.

Ger anhöriga en chans till ett bättre liv

Funkis skapar mening och sammanhang

Barn & unga På Stråga fritidsgård i Jönköping får barn och ungdomar med funktionsvariationer möjlighet till en meningsfull fritid. 

Funkis skapar mening och sammanhang

Målmedvetet arbete leder till färre självmord

Barn & unga I Region Örebro län har antalet suicidfall minskat tack vare på kunskapsspridning, en stark organisation och etablerat samarbete mellan ungdomars kontaktytor.

Målmedvetet arbete leder till färre självmord