Folkhälsa

Alla är vi olika – men tur är väl det!

Barn & unga En kvalitativt likvärdig skola är allt annat än en likriktad skola. Tvärtom kräver likvärdigheten ur barnets perspektiv en mångfald av olika skolor, för att varje barn skall kunna finna den inriktning, lärmiljö och grund som passar individen.

Alla är vi olika – men tur är väl det!

Aktivt ledarskap bygger broar mellan unga och vuxna

Barn & unga I samarbete med Familjeakademin arbetar vi på Fryshusets grundskola aktivt med att stärka ungas självkänsla och identitet.

Aktivt ledarskap bygger broar mellan unga och vuxna

Du kan förhindra 80 procent av alla hjärtsjukdomar

Barn & unga Sverige är idag ett av Europas mest stillasittande länder. Andelen barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är alldeles för liten.

Du kan förhindra 80 procent av alla hjärtsjukdomar

Målmedvetet arbete leder till färre självmord

Barn & unga I Region Örebro län har antalet suicidfall minskat tack vare på kunskapsspridning, en stark organisation och etablerat samarbete mellan ungdomars kontaktytor.

Målmedvetet arbete leder till färre självmord

Cochleaimplantatet - en fantastisk innovation

Öra Näsa HalsCochleaimplantatet var bland de första uppfinningar som integrerade teknik med människokroppen, och bland det största som hänt inom hörselforskningen.

Cochleaimplantatet - en fantastisk innovation

Även pojkar bör vaccineras mot HPV

Öra Näsa HalsFörekomsten av cancer i munsvalget ökar snabbt och den vanligaste orsaken idag är HPV-infektion. 

Även pojkar bör vaccineras mot HPV