Folkhälsa

En skola tillgänglig för alla

Barn & unga Oavsett förutsättningar har barn och unga rätt till en likvärdig utbildning och till att känna sig trygga och inkluderade.

En skola tillgänglig för alla

Kommer målen om en jämlik och hållbar ANDT-strategi att uppnås?

Barn & unga För cirka två år sedan presenterades en skrivelse om en samlad strategi för ANDT-politiken för perioden 2016-2020. Ambitionen var att öka engagemang och aktivitet för att kunna minimera befintliga hälsoklyftor.

Kommer målen om en jämlik och hållbar ANDT-strategi att uppnås?

Allt fler barn och unga drabbas av diabetes 

Barn & unga Närmare 8000 barn och ungdomar i Sverige har diabetes, nästan uteslutande Typ 1-diabetes.

Allt fler barn och unga drabbas av diabetes 

Investera i unga medborgares hälsa

Barn & unga Att erbjuda barn och föräldrar i områden med begränsade resurser möjlighet till en aktiv och hälsosam livsstil måste Sveriges kommuner bli bättre på. Fler barn och unga behöver få kunskap om kost, motion och hälsans betydelse tidigt i livet.

Investera i unga medborgares hälsa

Med fokus på magen

HälsaDet blir allt vanligare med mag- och tarmsjukdomar i vår del av världen. Inte bara kurrande, morrande och tröga magar, utan riktiga sjukdomar.

Med fokus på magen

Sällsynta diagnoser kräver nationell handlingsplan

Vård och behandlingMed sällsynt diagnos menar vi i Sverige ett tillstånd som leder till omfattande funktionsnedsättning och som förekommer hos högst en person på 10 000 invånare.

Sällsynta diagnoser kräver nationell handlingsplan