Även de mänskliga rättigheterna ska säkra att varje barn skall finna ”sin” skola. Dessa ska, mot bakgrund av andra världskrigets erfarenheter av totalitära stater, skydda individen från en överförmyndande stat.

Vad gäller barn och skola har de en tydlig struktur. Familjen ses som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för barnens utveckling och välfärd. Barnet placeras i familjens vård, inte i statens.

 

Vi måste värna om vår mångfald

Denna primära uppväxtmiljö är så viktig att regleringen fortsätter in i skolans värld. Så ska staterna respektera familjens önskan om en skola i överensstämmelse med den egna filosofiska, religiösa eller pedagogiska övertygelsen. För att detta skall kunna förverkligas finns även en diskrimineringsskyddad etableringsrätt garanterad.

Vi måste värna om likvärdig kvalitet, men minst lika mycket om en mångfald av skolor med olika filosofiska, religiösa och pedagogiska inriktningar. Först då blir skolan likvärdigt tillgänglig för varje barn.