Många aspekter av livsstilen kan kopplas till Typ 2-diabetes men orsaken till Typ 1-diabetes en fortfarande en gåta, och man vet heller inte vad som förklarar ökningen. Typ 1-diabetes kan inte förebyggas och inte heller botas. För barn och unga med diabetes påverkar sjukdomen hela tillvaron.

 

Vi måste göra vad vi kan

 

Det är viktigt att göra vad man kan för att de som drabbats av sjukdomen ska kunna leva ett så aktivt och normalt liv som möjligt, men det blir knappast normalt. Flera dagliga injektioner, blodprover, speciell kost, en intensiv behandling, varenda dag, år efter år, och trots moderna tekniska hjälpmedel drabbas ändå barnen av livshotande komplikationer, och sjukdomen leder till ökad dödlighet.

Det behövs mycket mer forskning.

– Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes bland barn och unga, men givetvis Typ 1-diabetes som också drabbar vuxna. Det behövs mycket mer forskning. Kan vi bota de flesta barn med cancer så ska vi väl någon gång också kunna bota några barn med Typ 1-diabetes, säger Johnny Ludvigsson, barndiabetesläkare och professor, Linköpings universitet.