Så kan det låta när Bris har kontakt med ett barn som upplever att samhällets stöd brister och inte räcker till. När året nu går mot sitt slut kan vi konstatera att vi ser en fortsatt ökning av kontakter från barn och unga. Varje dag stöttar vi barn och svarar på deras frågor – om oro och skolstress, om kärlek och relationer, om otrygga hemmiljöer, om frånvarande föräldrar och om ångest, depressioner och andra former av psykisk ohälsa.

 

Stödet räcker inte till

Vi ser framförallt att samtalen om de svårare ämnena ökar. Det handlar om allvarliga former av psykisk ohälsa såsom självdestruktivitet och självmordstankar. Kopplat till det ser vi också att samtalen ofta handlar om att samhällets stöd inte fungerar och inte räcker till. Barn berättar för Bris om att inte få vård och om att slussas runt i systemet. De beskriver hur de påverkas negativt av hög personalomsättning och resursbrister hos de som ska ge stöd och vård till barn som mår dåligt.

 

Barnens röster räknas

Det är tydligt att samhällets stödinstanser i alltför många fall inte förmår tillgodose barnets rättigheter.

"Barn beskriver att de inte vet vart de ska vända sig"

Barn beskriver att de inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp, och att bemötandet brister hos de professionella som ska hjälpa. En röd tråd i barns berättelser är att barn upplever att de inte blir informerade eller görs delaktiga i sin situation, och att de olika vårdgivarna inte förmår se helheten kring barnet.

 

Ohälsa ökat sedan 80-talet

Forskning och barns samtal till Bris visar att psykisk ohälsa har ökat sedan mitten av 1980-talet, och är utbredd bland barn och unga idag. Det är allvarligt, och vi på Bris vill vara med och motverka detta. Vi vill se bättre förebyggande arbete, tidiga insatser och ett utbyggt och fungerande stöd till barn och unga som mår dåligt.

Inför valet i september hade vi kontakt med tusentals politiker och fick då kvitto på att det finns ett stort politiskt engagemang och flera förslag för att förbättra barns livsvillkor och bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.

 

Magnus Jägerskog Bris

Magnus Jägerskog är generalsekreterare Bris. Foto: Fredrik Hjerling

 

Barndomen är här och nu

Men just nu går det tyvärr alldeles för sakta. Barndomen är här och nu, säger ofta vi som jobbar med barns rättigheter, och när det handlar om barns psykiska ohälsa är det smärtsamt tydligt att det är så. Just nu, medan politikerna försöker komma överens om hur makten ska fördelas utifrån valresultatet, pågår 2 miljoner barns barndomar i Sverige. De har rätt att må bra här och nu, och de har inte tid att vänta.

Alla barn ska ha snabb tillgång till likvärdig, kvalitativ, säker och individuellt anpassad stöd och vård i hela vårt land. Arbetet med att bygga en reformerad vårdkedja för alla grader av psykisk ohälsa bland barn och unga måste börja.

 

Barn är värda allt stöd

Under året som gått har Bris utvecklat verksamheten och anställt fler kuratorer för att möta behovet. Vi ger stöd till fler barn än någonsin, både i vårt stöd online och i vårt gruppstöd för barn i särskilt utsatta situationer. Men vi vet att behovet är stort och att vi behöver mer resurser för att kunna stötta.

"Finns en stor efterfrågan på vårt vuxenstöd."

Vi vet att många vuxna, både föräldrar, anhöriga och vuxna som jobbar med barn, söker stöd i hur de kan finnas där och stötta barn och unga som mår dåligt. För Bris är alltid barnet uppdragsgivaren och vi prioriterar alltid att sträva efter att finnas tillgängliga för barn på fler arenor, men vi ser också att stöd till vuxna är ett oerhört viktigt indirekt stöd till barn och unga, och vi vet att det finns en stor efterfrågan på vårt vuxenstöd.

 

Tillsammans skapar vi en bättre barndom

Var med och stötta barn, unga och vuxna för ett bättre samhälle för barn, genom att stödja Bris arbete. På vår hemsida kan du läsa mer om hur du kan bidra till en bättre barndom. Tillsammans kan vi göra skillnad för de 2 miljoner barn som växer upp i Sverige just nu.