Åsa Landberg på Allmänna Barnhuset Våld från en närstående väcker starka reaktioner hos alla drabbade barn.

- En stor andel av barnen utvecklar symptom, men inte alla. Det kan handla om diagnoser som depression och posttraumatiskt stressyndrom, men även självskadebeteende och självmordsförsök, förklarar Åsa Landberg på Allmänna Barnhuset.

Många tror att när polis och myndigheter får veta att ett barn blivit utsatt för våld eller övergrepp så erbjuds de automatiskt stöd och behandling hjälp, men så är det tyvärr inte.

Trots polisanmälan är det många som blir utan hjälp.

- Trots polisanmälan är det många som blir utan hjälp. Vi försöker ändra på det genom att jobba inom tre projektområden i Sverige tillsammans med kommun och landsting för att hitta nya former där fler barn fångas upp.

Många barn väljer av olika anledningar att inte berätta vad de blir utsatta för. Men även om de berättar för någon närstående så är det få som blir kända av polisen eller Socialtjänsten.

- Man kan alltid säga att det behövs mer resurser, men det handlar väldigt mycket om att man inte fullt ut tar konsekvenserna av hur skadligt våld mot barn är. Omgivningen måste bli bättre på att slå larm när de får reda på att ett barn far illa. Det behövs också ett aktivt erbjudande till stöd och behandling till dem och deras föräldrar.

Ny rapport i höst

Undersökningar om hur många barn som blir utsatta för våld i nära relationer är ofta uppdelade på olika former utav våld och visar därför inte helheten. Allmänna Barnhuset håller nu på att ta fram en rapport där nästan 5 000 barn och ungdomar har svarat på en enkät.  Publiceringen sker i höst.

- För att få en helhetsbild ställer vi frågor om olika sorters våld. Vi vet att blir man utsatt för en form av våld så ökar sannolikheten att man också blir utsatt för en annan. Tyvärr är det oftast så att det är samma barn som blir utsatta för många olika sorters våld. Kartlägger vi omfattningen och hur barnen mår kan vi identifiera riskgrupperna och vilka frågor som vi behöver ställa till barnen i de här situationerna.  

Det är alldeles för vanligt att barn utsätts för våld.

Det är alldeles för vanligt att barn utsätts för våld, men det är viktigt att poängtera att det finns väldigt goda möjligheter för dem att må bra igen.

- Man kan behöva stöd från omgivningen, men livet är inte över. Vi måste se till att de här barnen får den rehabilitering de har rätt till och kan få ett bra tonårs- och vuxenliv.

Foto: Privat