Forskning visar att hälsoklyftorna ökar. De som har en högre utbildningsnivå äter bättre och rör på sig mer, medan de med lägre utbildningsbakgrund får en allt sämre hälsa. Det handlar om kunskap och det handlar om resurser. Det finns en tveksamhet till att lägga resurser på förebyggande arbete eftersom resultaten inte går att mäta i närtid. Att inte satsa på tidiga insatser gör arbetet mycket svårare och leder till att fler får en sämre livskvalitet. I slutändan får vi istället lägga resurser på akuta insatser.

Europas mest stillasittande folk

Barn, unga och vuxna sitter i snitt 8–9 timmar per dag.

Barn, unga och vuxna sitter i snitt 8–9 timmar per dag. Svenskarna är det mest stillasittande folket i Europa. Välfärdssjukdomar till följd av en stillasittande livsstil ökar i åldrarna 35–44 år, det vet vi. Det vi inte vet är hur stillasittandet påverkar barn och unga och hur den inaktiva livsstilen kommer att påverka deras livskvalitet i framtiden.

I den senaste rapporten från CIF går det att läsa att 44 % av pojkarna och endast 22 % av flickorna når rekommenderade 60 minuters fysisk aktivitet per dag. I det ingår att cykla till skolan, leka på raster och idrotta på fritiden. Den största delen av aktiviteten sker under skoldagen. På helger så sjunker aktiviteten kraftigt.

Färre stillsittande barnBlå trappa och röda skor

Tillsammans med idrottsrörelsen och Svenskt Friluftsliv tar regeringen nu krafttag och använder skolan som plattform för att nå alla barn. Till exempel införs fler timmar idrott på schemat. Det tycker vi från En Frisk Generation är jättebra. Vi förespråkar också mer rörelse under hela skoldagen och på rasterna, så att våra barn inte blir stillasittande.

Barn gör som du gör och inte som du säger.

 

Skolan är en bra arena, men vill vi bygga starka och friska individer så måste vi öka rörelsen även utanför skolan och arbeta med hela familjen. ”Barn gör som du gör och inte som du säger”, är en ofta använd fras. Trots att vi vet att det är så, har vi svårt att vara de förebilder som våra barn behöver. Ännu svårare är det om du faktiskt inte har kunskap om vad som är bra för dina barn och vad som får dig att må bra.

En Frisk Generation vill inspirera och motivera barnfamiljer att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Vi vill ge barn och vuxna de verktyg som behövs för att skapa mer rörelse i vardagen. Det är roligt att röra på sig, det ger energi. Det fina med att röra på sig hela familjen tillsammans är att det förbättrar inte bara den fysiska hälsan. Att ha kul ihop stärker familjebanden och gör att du orkar mer. För att vi ska få världens friskaste barn behöver vi alla öka takten!

När valde du trappan framför hissen sist? #tatrappan

Anja Nordenfelt
Verksamhetschef En Frisk Generation

Janna Hellerup Ulvselius
Ordförande En Frisk Generation

Foto: Unsplash