Att vara familjehem är intressant, givande, utvecklande och roligt, men det kan stundtals också vara krävande och utmanande.

– Ett barn eller en ungdom som får komma till ett familjehem får en ökad trygghet när de hamnar i ett sammanhang där det alltid finns en vuxen som de kan vända sig till. För att bli familjehem krävs en stabil ekonomisk och social situation och förstås att man har ett engagemang och en genuin vilja att ta emot och göra skillnad för en individ, säger Anne Aronsson, verksamhetschef på Familjehemsbanken.

 

Viktigt att våga ta hjälp

 

Som vuxen är det viktigt att vara trygg i sig själv och att våga stå kvar även om man stöter på utmaningar längs med vägen. Det är också viktigt att våga ta hjälp av den stödstruktur som finns i form av exempelvis personal från Socialtjänsten.

Att vara familjehem handlar mycket om att samarbeta

– Att vara familjehem handlar mycket om att samarbeta med andra och att vara öppen för att prova olika lösningar. Samtidigt är det en unik möjlighet att verkligen ställa upp och finnas där för ett barn eller en ungdom som så väl behöver det, säger Anne Aronsson.