Johnny Ludvigsson Detta menar Johnny Ludvigsson, senior professor i Pediatrik och överläkare vid Barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset i Linköping. Sjukdomen är obotlig och två-tre gånger vanligare än alla cancersjukdomar tillsammans hos barn.

Sedan 70-talet har antalet fall med typ 1 diabetes mer än dubblerats i Sverige. Johnny Ludvigsson har forskat om diabetes Typ 1 under femtio år. Sjukdomen går inte att förebygga. Orsaken är en gåta och den är vanligare i Sverige än i något annat land, förutom Finland.

Sjukdomen innebär att kroppens eget immunförsvar dödar de celler i bukspottskörteln som bildar insulin. Utan insulin, kan kroppen inte ta upp socker och man dör. Upptäckten av insulin som sprutas in i kroppen var livräddande, och sen har behandlingen successivt blivit bättre och bättre. Men att efterlikna kroppens eget system är inte lätt och insulindoserna måste anpassas utifrån varje individ.

– För föräldrar som har barn med diabetes typ 1 är det ett oerhört balanserande och kämpande med att anpassa doser till barnets måltider, aktiviter eller annat som inverkar på insulindoserna, berättar Johnny Ludvigsson. Behandlingen med flera dagliga insulininjektioner, anpassade till varje måltids mängd och innehåll, fysisk aktivitet, infektioner, etc pågår oavbrutet varje dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år.

Kan vara livsfarligt

Johnny Ludvigsson menar att barn är otroligt duktiga på att anpassa sig och det går väldigt bra för många under både barn- och tonårsåldern. Men tyvärr går det inte bra för alla. Akuta komplikationer (medvetslöshet, kramper) kan vara livsfarliga och på sikt uppstår skador i ögon, nerver, njurar och hjärta. Risken att dö i ung vuxen ålder är påtagligt ökad.

I nio fall av tio finns ingen närstående person som har diabetes.

Är sjukdomen ärftlig? I nio fall av tio finns ingen närstående person som har diabetes. Men det finns en ärftlig läggning, som en stor del av Sveriges befolkning har, och den ökar risken att få diabetes.

Typ 2 diabetes har större familjär förekomst men beror också på livsstil. Vid Typ 2 diabetes kan man producera insulin själv men mängden räcker inte till för kroppens behov. Insulinproduktionen kan då stimuleras med tabletter för att få blodsockret välbalanserat, till skillnad från Typ 1 diabetes där insulinproduktionen dött ut och insulin alltid måste sprutas in

Framsteg i forskningen

Har det gjorts framsteg i forskningen? - Utan tvekan har det gjorts framsteg i forskningen, säger Johnny Ludvigsson. Behandlingen är mer framgångsrik och personer med diabetes klarar sig mycket bättre. Vi kan i mycket större utsträckning förhindra olika skador till exempel att njurarna kapsejsar eller blindhet. Barnen mår ofta bra även om de inte lever normalt som människor tycks tro.

– Det finns extremt mycket att göra i forskningen. Vi vet fortfarande inte vad Typ 1 diabetes beror på och vi kan varken förebygga eller bota sjukdomen, säger han. Men vi vet mycket mer om sjukdomsprocessen, det ”inbördeskrig” som gör att det egna immunförsvaret dödar de insulinproducerande cellerna.

Orsaken är en gåta.

Orsaken är en gåta, men misstankar finns att typ 1 diabetes kan orsakas av en infektion. Men man har aldrig lyckats identifiera ett speciellt virus som kan vara orsaken. En annan hypotes finns också när det gäller olika födoämnens förekomst i maten de första månaderna i livet men det har heller inte gått att bevisa. Ökad hygien har också medfört att bakteriefloran i tarmen har förändrats och kan påverka utmognaden av immunförsvaret.

– Tyvärr kan vi inte bedriva den forskning vi skulle vilja, säger Johnny Ludvigsson. Det beror på att Barndiabetesfonden får för lite stöd så därför finns inte tillräckligt med forskningsmedel så forskningen går långsamt.

Foto: Barndiabetesfonden