Specialpedagogiska skolmyndigheten har bland annat ett tätt samarbete med rektorer och om skolan inte når fram till sitt mål så kan de konsultera SPSM för stöd i olika avseenden. Stefan Bonn är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och menar att lärmiljön måste anpassas för att den ska tillgodose alla barns och elevers olika behov.

– Det är viktigt att göra olika möjligheter kända och se till att de går att genomföra i den miljö som eleven befinner sig. Bland annat tillhandahåller vi ett digitalt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, som vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet, säger Stefan Bonn.

SPSM har fokuserat länge på möjligheterna med IT i lärandet och digitala lärverktyg för att nå fram till goda resultat.

– Med till exempel talsyntes så kan du få texten uppläst i valfri digital enhet på i princip vilket språk som helst, säger Stefan Bonn.

SPSM:s tips och idéer för iPad är en av många uppskattade handledningar. Den beskriver hur man aktiverar ett urval av inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet.

– I en ny söktjänst Hitta läromedel har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Den är till stor hjälp när man söker efter läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang, säger Stefan Bonn.