Bara ett av fyra barn äter tillräckligt mycket grönt, frukt och bär och vi är det land i världen som äter mest godis per person. Det här kanske inte låter så farligt, men i själva verket utgör kombinationen av för dålig kost och för lite fysisk aktivitet en av våra största hälsofaror, med en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd som följd.

 

Små förändringar kan göra stor skillnad

Hälsan är inte heller jämlik. Flickor rör sig betydligt mindre än pojkar, och barn som växer upp i olika orter eller vars föräldrar har olika lång utbildning har helt olika förutsättningar för att leva ett långt och hälsosamt liv. Den förväntade livslängden mellan en lågutbildad i Vårby och en högutbildad i Danderyd, utmed samma linje i Stockholms tunnelbanesystem, skiljer sig åtta år. Så ska det inte behöva vara.

"Hälsosamma vanor kan sannolikt förhindra 80 procent av hjärtsjukdomar"

Men små förändringar i positiv riktning gör stor skillnad och det är under uppväxten som framtida levnadsvanor formas. Hälsosamma vanor under uppväxten kan sannolikt förhindra 80 procent av hjärtsjukdomar och stroke och vart tredje fall av cancer.

 

Flicka som springer. Foto: Unsplash

Flickor rör sig betydligt mycket mindre än pojkar – men den dåliga vanan kan förhindras med små justeringar. Foto: Unsplash

 

Vår vardag är anpassad för lathet

Att göra hälsosamma val är dock inte alltid så lätt – mycket i vår vardag är designat för att vi ska slippa röra oss och ohälsosamma matval är ofta lätt tillgängliga. Det gör att det ställs höga krav på föräldrar och utmaningen är alltför stor och komplex för att förvänta sig att de eller någon annan enskild aktör ska lösa problemet på egen hand. Vi måste alla hjälpas åt.

"Syftet är att ge alla barn och unga förutsättningar för att leva ett aktivt och hälsosamt liv"

Mot den bakgrunden grundades Generation Pep, en organisation instiftad av Kronprinsessparet med syfte att ge alla barn och unga, oavsett socioekonomisk bakgrund, motivation och förutsättningar för att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi arbetar för att samla olika aktörer från hela samhället som vill axla ansvaret för barn och ungas hälsa tillsammans. På så sätt skapar vi förutsättningar att vara en trovärdig röst för frågan, så att vi kan sprida kunskap.

 

Vi måste engagera hela samhället

För att uppnå Generation Peps vision behöver vi bli ännu fler. Vår målsättning är att engagera hela samhället – från lokala eldsjälar till företag och organisationer.  Vi hoppas ni vill vara med oss och driva arbetet framåt för barn och ungas hälsa, för alla, oavsett kön, var man bor, är född eller har för utbildning, har rätt till ett hälsosamt liv.