Genom att helt anonymt kunna chatta med en jourhavande präst finns kostnadsfritt stöd och goda råd att få.

De allra flesta behöver någon att anförtro sig åt. Behovet bland unga att ha en vuxen att delge sina tankar är stort och växer. Genom att helt anonymt kunna chatta med en jourhavande präst finns kostnadsfritt stöd och goda råd att få.

 

Svårt att våga

Att anförtro sina innersta tankar och känslor är inte alltid så lätt och få unga individer har någon att vända sig till. Genom att anordna en chatt med jourhavande präster erbjuder Svenska kyrkan kostnadsfria chattmöjligheter söndagar till torsdagar mellan klockan 20.00 och 00.00 för den som behöver någon att delge sina tankar. Planerna med att starta en chatt påbörjades år 2014 och ett år senare var chatten ett faktum.

– Vi har märkt att många unga föredrar att uttrycka sig genom sms, mail och chattar vilket gjorde att vi beslutade oss för att erbjuda chattmöjligheter med våra jourhavande präster. Det har blivit mycket uppskattat, säger Monika Oscarsson, nationell samordnare inom Svenska kyrkan.

 

Chattarna ökar markant

Under åren har antalet chattar ökat markant. Första året registrerades 3814 chattsamtal, under 2017 hade antalet ökat till 8417 stycken.

– Det visar tydligt att det finns ett stort behov att få kommunicera med en vettig vuxen som tar sig tid att lyssna och som ger stöd och nya infallsvinklar, fortsätter Monika.

 

Existensiella frågor om livet

Hon är noga med att understryka att antalet chattar är det enda som registreras. De chattande förblir anonyma och det lagras ingen historik från chatten. Prästerna är också anonyma och har dessutom tystnadsplikt. På frågan vad för slags frågor det handlar om svarar hon att det ofta rör sig om existentiella frågor om livet, kärleken och döden, frågor som människor tampats med i alla tider. Det rör sig också om andra privata dilemman.

Kyrkans och prästens roll, förklarar Monika, är att peka på hoppet och finnas där för den som har det svårt. Även om de allra flesta är unga ser man att andra ålderskategorier också chattar.

 

siluett ungdom

Du förblir alltid anonym i chatten – det enda som registreras är antalet chattar. Foto: Pexels

 

Alla oavsett religiös tillhörighet

– Alla är välkomna oavsett bakgrund och religiös tillhörighet. Vi vet att vår chatt fyller en viktig funktion. Ett samtal gör skillnad. Vi bär alla på funderingar och i en tid där den psykiska ohälsan bland unga ökar känns det bra att ta de ungas funderingar på allvar. Med chatten hoppas vi kunna bekräfta och stärka den som hör av sig och också låta dem förstå att de är värdefulla, avslutar Monika.