Susanna Thimmig-Johansen på Project PlaygroundI barn och ungdomars omgivning finns en rad riskfaktorer som påverkar och samtidigt som utbildning ligger till grund för unga människors utveckling är det också viktigt att förstå fritidens inverkan på framtida vägval.

Genom en meningsfull fritid byggs självkänsla, framtidstro och ambitioner upp.

 

Fritiden är en viktig del i unga människors känsla av sammanhang och uppbyggnad av en egen identitet. Genom en meningsfull fritid byggs självkänsla, framtidstro och ambitioner upp – det är en plattform för utveckling både på ett personligt och socialt plan, säger Susanna Thimmig-Johansen, Insamlings- och kommunikationsansvarig på Project Playground.  

 

Tryggt sammanhang

En meningsfull fritid skapas genom att tillgodose individuella behov och förutsättningar. Den bör innehålla trygga förebilder, en positiv samvaro och inte minst lustfyllda aktiviteter som lockar till engagemang. Aktiviteterna kan röra alltifrån sport och kultur till social verksamhet.

– Genom att fånga upp barn och unga genom aktiviteter under fritiden får vi också möjlighet att identifiera individuella behov samt arbeta preventivt och långsiktigt med barn som annars löper risk att hamna i utanförskap, avslutar Susanna Thimmig-Johansen.

Foto: Privat