Tyvärr upplever elever med astma, allergi, celiaki och intolerans ofta otrygghet och oförståelse i skolan. Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) bestämde sig därför för att driva projektet Tillgängligskola.nu. Ett projekt som avslutades i oktober. Emma Grönlund, projektledare, berättar att det framtagna materialet kan göra skolan mer säker och inkluderande.

Vi kan inte ta fram lösningar som fungerar för alla elever

– Vi kan inte ta fram lösningar som fungerar för alla elever, eftersom diagnoserna uttrycker sig olika. Därför har vi tagit fram metoder för att skolan ska kunna lyssna på varje elev. De är experter och sitter på kunskap som ingen annan har.

 

Viktigt att involvera hela skolan

 

Det är viktigt att involvera hela skolan och Sofia Larsson, ordförande på SCUF, berättar att det bästa med projektet har varit elevernas engagemang.

– Det har varit kul att se hur mycket det hjälper när elever får dela med sig av sina erfarenheter och det är någon som faktiskt lyssnar.

Unga Allergikers ordförande, Sofia Olsson, berättar att elever har varit med och tagit fram allt material på Tillgängligskola.nu.

– Bland annat ett spel där alla, oavsett om de har en diagnos eller inte kan uppleva hur det är att gå i skolan för elever med astma, allergi, celiaki eller intolerans.

På hemsidan tillgängligskola.nu hittar du allt material och information om hur du kan göra din skola mer tillgänglig.

 

Unga allergiker. Foto: Lisa Olsson

Medlemmar från organisationen. Foto: Lisa Olsson