I ett familjehem får barn och unga möjligheten att i nära relation med familjen forma ett liv med kontinuitet och trygghet. Genom att få tillhörighet och sammanhang i livet ökar chanserna för att tillvaron för den som placerats blir mer begriplig, hanteJeanette Anderssonrbar och meningsfull. Det är viktigt att barnet trivs i sitt sammanhang och att man innan placeringen gör sitt yttersta för att hitta en lämplig familj.

– De bästa familjehemmen är utan tvekan dem som umgåtts med andra familjehem och som på allvar vet vad ett åtagande innebär. Det är ett stort ansvar och man måste vara väl förberedd inför uppgiften, konstaterar Jeanette Andersson som själv arbetar som familjehem och även tagit hand om placerade barn och unga i 30 år.

Hon vet väl vilken viktig roll familjehemmen utgör i ett utsatt barns liv.

– Det är helt avgörande, därför efterlyser jag fler familjehem samt att samarbetet mellan olika involverade instanser ökar så att alla inblandade gemensamt kan verka för barn- och ungas bästa. Familjehemmen gör ett fantastiskt jobb och behöver också stöd, uppmuntran och god publicitet. Att vara familjehem är ingen dans på rosor, men det ger oerhört mycket för alla inblandade och det är alltid mer än mödan värt.