Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som verkar för att öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn, har därför startat sajten www.dagsattprataom.se. Syftet att stärka barns skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp.

– Det är angeläget att fler börjar prata om sexuella övergrepp, inte minst i skolan. Målsättningen med vår sajt är att dels öka barn och ungas kunskap kring sexuella övergrepp och dels att öka vuxnas kompetens på området, så de känner sig tryggare i att förebygga och hjälpa barn och unga som utsatts, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Många barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp väljer att berätta för en kompis. På sajten finns därför tips och råd riktade till just kompisar kring hur de kan hantera den typen av förtroende.

– Vi arbetar nu med att ta fram en handledning till skolpersonal och översätta sajten till fler språk, ambitionen är att den ska finnas tillgänglig på fyra-fem språk senast sommaren 2017, säger Cecilia Sjölander.