Okunskap hos politiker om hur mycket som faktiskt kan göras i dag, om resurserna fanns, okunskap om hur mycket lidande psykisk sjukdom innebär, för individen och familjen, okunskap om att det är mycket dyrare för samhället att människor insjuknar än det förebyggande arbetet skulle kosta.

 

Bättre samhälle

 

Behovet av tidig diagnostik av psykiska sjukdomar.

Förutom stöd till forskare och utdelning av stipendium deltar Psykiatrifonden i debatten med artiklar om allt det vi tycker behöver förändras för ett få ett bättre samhälle för de med psykisk ohälsa. Till exempel ändring av pressetiska regler och kvacksalveri lag. Behovet av tidig diagnostik av psykiska sjukdomar, samt om var kunskapen befinner sig i dag om orsaker till olika psykiska sjukdomar. Vård och behandling och vilken framtid forskningen kan skönja.

 

Positiv förändring

 

Vi vill erövra ny kunskap om hur vi ytterligare kan minska det stora lidande som psykisk sjukdom utgör för individen, familjen och samhället. För att få till stånd förändring i samhället krävs opinionsbildning, forskning samt en kamp mot de fördomar som inramar många människors medvetande om dessa sjukdomar.