Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi utgår från kamratstödsmodellen som vi utvecklar för ensamkommandes behov och förutsättningar.

Målet med projektet är bland annat att sprida och öka förståelsen för psykisk hälsa, implementera kamratstöd till en ny målgrupp och sprida kunskap om hur andra kulturer förhåller sig till psykisk hälsa.

 

Det handlar om att hjälpa varandra

RSMH:s kamratstödsarbete bygger på att en medlem hjälper en annan utan att någon står över den andre. Kamratstöd sker på många olika sätt. Exempel på aktiviteter kan vara att en medlem följer med vid vårdkontakter, hjälper till att läsa brev från myndigheter, olika studieformer och möjligheter till egen återhämtning.

Genom erfarenheter av psykisk ohälsa och respekt för varandra skapas förtroende och reflektion där vi kan lära av varandra. Målet är återhämtning och makt över sin vardag och att vara delaktiga i vården och i samhället.

Om ni är intresserade av projektet eller RSMH:s verksamhet går det bra att kontakta oss på 08-12 00 80 40 eller på www.rsmh.se