På Stockholms läns landstings Anhörigskola, där anhöriga till missbrukare samlas för att lära sig mer om missbruk och att dela erfarenheter med andra missbrukare, kan mycket hända när människor möts.

En del anhöriga har aldrig pratat med någon utomstående om sina problem.

– En del anhöriga har aldrig pratat med någon utomstående om sina problem. När man får möjlighet att träffa andra anhöriga i en grupp så bryter det isen så man förhoppningsvis vågar prata om att vara anhörig till missbrukare även med andra utomstående framöver, säger Unda Lönnqvist, ansvarig för Stockholms läns landstings Anhörigskola, som utbildar anhöriga i Stockholmsområdet till individer med missbruksproblematik. 

 

Ett forum där allt är tillåtet

 

I ett forum där allt är tillåtet och där det råder tystnadsplikt går det fort att öppna upp. Anhörigskolan består av fem träffar, många upplever att de snabbt får en bra kontakt med och förtroende för de övriga deltagarna.

– Anhörigskolan ger ofta en förlösande effekt för deltagarna. Här står alltid den anhöriga och deras upplevelser i centrum. Det är ett välkommet stöd för många, säger Unda Lönnqvist.