– Vi erbjuder en jourhemsplats för barn mellan sju och tolv år, berättar Eija Lennmark.

Det viktiga är att de känner sig välkomna och att de är väntade

Från början var Eija Lennmark och hennes familj kontaktfamilj till två barn som behövde stöd. Därefter ville de göra mer och började en utredning på ABC- jourhem för att bli jourfamilj.

– För oss i familjen är det positivt att vi kan erbjuda ett tillfälligt hem för andra barn.Det ger oss glädje och har svetsats oss samman som familj. Vi skapar en ny gemenskap tillsammans med dem och barnet ses som en i familjen, säger Eija Lennmark.

Viktigt att barnen känner sig välkomna

Placeringarna varar under allt ifrån ett dygn till över ett år, längre perioder är vanligare än korta. Socialtjänsten informerar barnen om vad som kommer att hända och att de ska få bo hos en annan familj. När barnen kommer till jourhemmet kan de varaledsna och rädda.

– Det viktiga är att de känner sig välkomna och att de är väntade. Väl på plats hos oss berättar socialtjänsten igen om varför de kommit till jourfamiljen och de ska stanna och bo hos en tid.. Därefter försöker vi skapa en så normal vardag som möjligt. Det är till exempel viktigt att barnen kommer tillbaka till skolan, ha kontakt med sina anhöriga säger Eija Lennmark.

Mycket men givande arbete

Även om det är ett givande arbete med barnen kan det också vara mycket jobb säger hon. Barnen som befinner sig i en krissituation vid akut placering kan behöva mycket stöd och hjälp för att få vardagen att fungera.Ha en kontinuerlig kontakt med socialsekreterare, anhöriga och ev annan vård som barnen behöver. Trots det har familjen Lennmark tagit emot över 40 placeringar genom åren.

Sen är barnen alltid välkomna att hälsa på oss

– Det är alltid tungt att lämna barnen. Särskillt mindre barn som man inte riktigt kan förbereda. Vi brukar ta kort under barnen vistelse och när de lämnar oss får de med sig ett album, säger Eija Lennmark.

Efter sin vistelse hos familjen Lennmark görs en inskolning till ett permanent boende för barnet. En del barn flyttar hem igen och andra till anhöriga eller familjehem.

– Vi träffar barnen några gånger efter att dem flyttat. Sen är barnen alltid välkomna att hälsa på oss och får bestämma om de vill ha vidare kontakt, säger Eija Lennmark.