SkogspromenadVarje barn har rätt att må bra, och Bris arbetar för att alla delar av samhället ska ta frågan om barns och ungas psykiska ohälsa på allvar. Vi arbetar också för att stötta vuxna i att kunna se och agera för ett barns bästa. Jag skulle vilja uppmana varje vuxen att fundera på hur du kan göra skillnad för ett barn nu under sommaren.

Sommarlovet kan se väldigt olika ut. En del barn har hela sommarlovet planerat redan i juni och aktiviteter som familjesemester, lägervistelser och idrottscuper avlöser varandra. För andra barn är sommarlovet förknippat med en känsla av ensamhet, att kanske vara kvar där hemma medan kompisarna försvinner iväg.

Sommaren kan innebära extra utsatthet för många barn.

På Bris har vi ungefär lika många samtal med barn och unga under sommaren som på vardagarna under övriga året, men kontakterna får lite annorlunda karaktär under sommarlovet. Sommaren kan innebära extra utsatthet för många barn. Framför allt handlar det om att barns kontakter med andra stödinstanser i samhället kan vara svåra att upprätthålla under sommaren, eller ser annorlunda ut på grund av semestertider och vikarier. ”Ni har varit min räddning denna sommaren när jag inte kunnat prata med kuratorn på min skola” skriver till exempel ett barn till Bris efter ett sommarlov då hen behövt extra stöd.

Mörkertalet är för stort

Förra året nåddes vi av rapporter om hur unga tjejer utsattes för övergrepp i publikhav på festivaler runtom i Sverige. Det är bra och viktigt att ungas utsatthet uppmärksammas, men det finns alltför många unga som far illa som aldrig berättar för någon. Det kan vara lättare att berätta om övergrepp eller kränkningar när förövaren är en okänd anonym person, men det är i regel betydligt svårare för ett barn att identifiera att hen utsatts för ett övergrepp om det utförts av någon som barnet har en relation till. Många unga som kontaktar Bris bär på en osäkerhet kring var gränsen för våld eller övergrepp går. De bär på en känsla av att ha blivit utsatta för något, men har samtidigt tvivel och osäkerhet kring vem som gjort fel, vilken rätt de har att säga nej, eller vid vilken tidpunkt det är okej att säga nej. Det gäller både i ungas egna relationer och i möten med vuxna i ens närhet.

Barn och unga har rätt att slippa utsättas för våld, kränkningar och sexuella övergrepp.

Barn och unga har rätt att slippa utsättas för våld, kränkningar och sexuella övergrepp. Det är brottsliga handlingar och ska behandlas som det. Enskilda övergrepp lämnar spår och kan leda till att barn mår dåligt och utvecklar psykisk ohälsa på sikt, särskilt om det är övergrepp där förövaren är någon i barnets närhet och barnet inte kunnat berätta för någon eller inte blivit trodd när hen försökt berätta för någon. Därför är det så viktigt att det finns vuxna som visar att de är tillgängliga och kan ta emot barns och ungas berättelser, som har förmåga att stanna kvar och lyssna, och kunskap och kompetens att hjälpa barnet vidare till rätt stöd och hjälp.

Allt handlar om förberedelse

Bris har öppet som vanligt hela sommaren. Men du som vuxen behövs också för varje barns rätt att må bra. Många vuxna kommer i sommar komma i kontakt med barn och unga på olika arenor. Det kan handla om kollon, läger och idrottscuper där många barn och unga samlas. Det är verksamheter som ställer höga krav på föräldrar och ledare. Framför allt handlar det om att förbereda sig så bra som möjligt. Se över rutiner och checklistor, prata med varandra om hur ni agerar om något händer, om ett barn far illa, utsätts för ett övergrepp, mår dåligt och är nedstämt eller på något sätt behöver stöd. Se över och inventera er egen kunskap – vilka resurser finns i organisationen eller föreningen och vilka kunskaper eller kompetenser behöver ni fylla på eller ta hjälp med utifrån?

Du som vuxen kan göra skillnad för ett enskilt barn i sommar och jag hoppas att du tar den uppgiften på största allvar.

Magnus Jägerskog
Generalsekreterare Bris