Elaine Eksvärd, 34 år, är en folkkär retoriker, författare och föreläsare. Hon syns bland annat ofta i rutan som retorikexpert under bevakningen av stora politiska händelser där hon analyserar makthavarna så att tittarna förstår. I den senaste boken ”Medan han lever” har väckt starka reaktioner. Där berättar Elaine om hur hennes pappa utsatte henne för sexuella övergrepp.

Hon berättar i boken att hon trodde att övergreppen var normalt och att alla hade det som hon hemma. Boken är inte en våldsskildring utan en skildring av svek. Den handlar om vuxna som inte såg och om tystnad. Hon sa inget till någon även om hennes mamma frågade henne flera gånger om pappan gjorde dumma saker när hon var hos honom. Till slut bestämde socialen att Elaine och pappan inte fick träffas utan att någon från socialen var närvarade, hon var då tio år.

3 barn i varje klass utsätts för övergrepp

Enligt Rädda Barnen är det tre barn i varje klass, en pojke och två flickor, som på något sätt blir utsatta för sexuella övergrepp.

– Jag har skrivit boken för dem, för att tre barn i varje klass ska bli noll, säger Elaine Eksvärd.

Boken har fått många vuxna att reagera. De allra flesta vill skydda barn från pedofiler och skapa trygga miljöer inom idrotten, skolan och förskolan, berättar Elaine. Men, hon upplever att kunskapen är alldeles för låg hos politiker och de vuxna som arbetar med barn.

Vuxna måste ageraElaine Eksvärd

De flesta som arbetar med barn vet inte hur de ska hantera ett barn som visar tecken på att allt inte står rätt till. Ända sättet att stoppa övergrepp är att vuxna i omgivningen agerar och hjälper barnet. Tystnaden är pedofilernas bästa vän menar Elaine.

– Märker man att ett barn har sexuella beteenden som inte är normala, till exempel att barnet visar att det vet mer om sex än det ska. Då ska man agera direkt, säger Elaine Eksvärd.

Barn känner ofta skam inför övergreppen och det kan vara svårt för barnen att berätta om vad de varit med om.

– Det är viktigt att vara lugn och sansad samtidigt som man försöker hitta källan. Så fort man hittat källan ska man ringa polisen, säger Elaine Eksvärd.

Lär barnen om kroppen och gränser

De flesta övergrepp mot barn sker i hemmet eller av någon närstående. Elaine vill lyfta övergreppen mot barn som också sker i vardagen. Genom att uppfostra barn till att en stark integritet kan de själva känna igen beteenden som är fel.

– Min son vet vilka hans privata delar är och han vet att bara han får röra dem. Han vet inte vad en pedofil är eller vad sexuella övergrepp är men på det sättet han vet ändå när någon gör fel, berättar Elaine.

Hon menar att det är viktigt att lära barn om kroppen och gränser. Barn har alltid rätt att säga nej och det är viktigt att de vet det. Det är också viktigt att lära barnen vad skillnaden är mellan bra och dåliga hemligheter.

Fakta

Hur gör man om man misstänker att ett barn blir utsatt för övergrepp?

  • Om ett barn börjar berätta för dig ska du lyssna och vara öppen. Annars signalerar du till barnet att det är fel att prata om det.
  • Agera inte polis och håll inget förhör utan behåll lugnet för att inte skrämma barnet.
  • Tala om för barnet att det var bra att det berättade och det aldrig är barnets fel.
  • Berätta för barnet vad som kommer att hända nu och varför. Att barnet och familjen behöver hjälp.
  • Anmäl till polis eller socialtjänsten att barnet far illa. Vi har alla anmälningsskyldighet.

Du kan läsa mer i Rädda Barnens broschyr "Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn” som finns på nätet.

Källa: Rädda barnen