Sett vänder sig till lärare, förskollärare, pedagoger och skolledare som kan ta del av fullspäckat konferensprogram som pågår parallellt på sju scener i tre dagar med sammanlagt drygt 150 föreläsningar och workshops. I utställardelen möter besökarna leverantörer av digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer.

– En nyhet för i år är att vi ha en participatoriska inslag, seminarier och workshops där deltagarna ges utrymme att vara mer delaktiga i lärprocessen. När vi sammanställer konferensprogrammet dammsuger vi Sverige efter inspirerande pedagoger som kan dela med sig av sina egna erfarenheter och praktiska exempel på det moderna och innovativa lärandet. Syftet är att besökarna ska kunna inspireras att implementera idéerna på hemmaplan, säger Fredrik Svensson, konferensansvarig på Sett.

Tre präglar konferensprogrammet

2017 års konferensprogram kretsar runt tre teman: ”Bottom up”, ”Human vs Technology” ochj ”Teacher 2 Teacher”. Human vs Technology är ett område som fascinerar många, och man ställer frågan vad som händer när tekniken flyttar in i skolans och förskolans verksamheter samt hur den samtidigt påverkar centrala delar av lärprocessen.

Man ställer frågan vad som händer när tekniken flyttar in i skolans och förskolans verksamheter

Temat Bottom up fokuserar på att varaktig förändring ofta skapas underifrån och att ett gott ledarskap ar lyhört för just detta. Inom ramen för Teacher 2 Teacher står det kollegiala lärandet i fokus. Deltagarna behöver inte föranmäla sig till programpunkterna, de kan istället röra sig fritt mellan de olika seminariescenerna, och är därför att likna mer vid en festival en traditionell konferens.

Som en festival för lärare och rektorer

En viktig aspekt av Sett är att det ska vara möjligt för alla lärare att delta, inte bara nyckelpersoner som IT-pedagoger. Det är viktigt för att kunna lägga en bred grund för pedagogiska diskussioner på hemmaplan med fokus på och efter konferensens slut.

– Ytterligare en nyhet 2017 är att konferensprogrammets styrnings- och ledningsspår också riktar sig till lärare och inte bara skolledare. Att jobba som lärare handlar i mångt och mycket om att leda sina elever i deras lärande, säger Fredrik Svensson.