Det finns flera undersökningar som visar på att barn med föräldrar som har en låg utbildning lättare hamnar i ett utanförskap. Hur länge du lever påverkas tyvärr idag av var du växer upp och vilka resurser du har.

– Det skapar en ojämlik hälsa, därför arbetar vi framför allt i de områden där resurser många gånger är begränsade, säger Anja Nordenfelt som är verksamhetschef på insamlingsstiftelsen En Frisk Generation.

Anja och hennes kollegor arbetar med att skapa möjligheter till en aktiv, meningsfull och hälsosam livsstil för barnfamiljer, tillsammans med kommuner och samarbetspartners runt om i Sverige. Något som har positiv påverkan på såväl individ- som samhällsnivå. Hon berättar att utmaningen idag ligger i att kommuner måste satsa och investera i sina medborgares hälsa på lång sikt. Studier visar att ju tidigare man börjar med preventiva insatser desto bättre avkastning får man.

Som investering handlar det inte om mycket pengar i förhållande till vad man får tillbaka med en frisk och hälsosam generation, säger Anja.

 

Bollsport och glada barn. Foto: En frisk generation

Bollsport och glada barn! Foto: En frisk generation
 

Trygg stämning

 

I en kommun såg En Frisk Generation i sin utvärdering att familjer rapporterade att verksamheten skapar en trygg stämning i kommunens bostadsområden. Anledningen är att invånarna lärt känna varandra under aktiviteterna. Alla känner sig välkomna att vara en aktiv del av samhället. Nu har liknande samarbeten tagit form i fler kommuner.

– Aktiviteterna vi skapar ska motivera även den högt hängande frukten, de som inte annars skulle aktiverat sig. Kommunerna känner ett förtroende till den evidensbaserade metod vi tagit fram som lockar, motiverar och välkomnar barnfamiljerna till aktivitet, berättar Anja.

För den enskilda personen betyder det mycket att integreras i samhället .

Hälsofrämjande arbete kräver resurser och dessa måste kommunerna bli mycket bättre på att disponera på rätt verksamhet. För den enskilda personen betyder det mycket att integreras i samhället på det här sociala och aktiva sättet, att bli sedd, vara en del av föreningslivet och att känna att man mår bra både i knoppen och kroppen. Dessutom skapas en vardag där hela familjen känner att det är roligt att aktivera sig.

– Att förstå att man med små medel kan påverka sitt eget liv i tidig ålder skapar fantastiska förutsättningar till en frisk framtid fylld av energi, gemenskap och glädje, avslutar Anja.