– Jag är egentligen inte förvånad över resultatet eftersom det är så här många unga berättar att det ser ut på nätet idag. Men, det är fruktansvärt att så många blir kränkta på nätet i sin vardag, säger Carolina Engström, generalsekreterare på Friends.

Många upplever att de inte får rätt hjälp av vuxna med det som händer på nätet. Syftet med rapporten är därför att utbilda de vuxna i vad som sker och hur de kan hjälpa unga som utsätts för kränkningar. Samtidigt visar rapporten att 80 procent av sextonåringarna sett vuxna bete sig illa på nätet.

Vi vuxna måste titta på hur vi själva beter oss mot varandra.

 

– Vi vuxna måste titta på hur vi själva beter oss mot varandra. Barn och unga ser vad vi gör och tar efter våra dåliga beteenden, säger Carolina Engström.

Skolan skyldig att ingripa

Även om mobbningen mellan elever sker på nätet och inte i korridoren är skolan skyldig att ingripa om det påverkar skolarbetet. Kunskapen om hur skolan ska hantera frågorna som rör kränkningar på nätet är ojämn och många vuxna känner sig otillräckliga.

Fokus ska istället ligga på att lära barn att vara en bra kompis.

– Många har en föreställning om att lärarna måste vara aktiva på samma plattformar som eleverna vilket är både tidskrävande och tekniskt svårt. Fokus ska istället ligga på att lära barn att vara en bra kompis, menar Carolina Engström.

Det är viktigt att prata om vad man får göra och säga på nätet och var gränsen går. Kränkningar har inte med internet att göra utan det har att göra med sociala relationer. Internet möjliggör sedan spridning av kränkningarna men allt som sker på nätet kan ske även utanför nätet.

– För att undvika normaliseringen av kränkningar är det viktigt att prata om rätten till sin egen kropp, vikten av att respektera integritet och att inte sprida material eller utnyttja andra, säger Carolina Engström.

 

Faktaruta - Dickpics
Foto: Unsplash