”Hah, sa man, att retas är en del av barndomen och ett rejält slagsmål på skolgården är en del av att vara pojke. Men Tolgfors stod på sig och i dag har skolor handlingsplaner mot mobbning och beivrar misshandel”, skriver Nilsson.

Det är fortfarande inte ovanligt att man får höra ”lite-skit-får-man-tåla”, men historien kommer att förpassa den sortens missuppfattningar till mobbningsflosklernas elefantkyrkogård. Det är jag övertygad om. Vi har tillsammans lyckats förändra attityderna. I princip alla politiker håller idag med om att mobbningen inte får accepteras.

Det är fortfarande inte ovanligt att man får höra ”lite-skit-får-man-tåla”,

Så varför ser vi ingen tydlig förbättring? Runt 60 000 elever utsätts för mobbning under ett år. Medvetenheten finns, lagstiftningen finns. Nu är det dags att mobilisera. Resurser och konkreta åtgärder.

Vi har skolplikt i Sverige. När du som förälder måste skicka dina barn till skolan, så måste du också vara hundraprocentigt säker på att skolan garanterar dem en trygg miljö. Det står dessutom i skollagen att ”utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”.

När jag gick i nian var jag en av de utsatta. Jag fick stryk på skolgården.

När jag gick i nian var jag en av de utsatta. Jag fick stryk på skolgården. Jag berättade aldrig om det för mina föräldrar, de förstod först när de såg mina blåmärken. Mamma och pappa ville ta upp det med skolans personal, men jag vägrade. Tänk om det bara blev värre?

Jag hade tur. En storvuxen kille i min klass bestämde sig en dag för att det fick vara nog. Han utnämnde sig själv till min informella livvakt. Men att sätta stopp för mobbning är ett vuxenansvar. Skollagen kräver att varje skola ska ha ett förebyggande arbete, men tyvärr vet vi att det ännu inte görs tillräckligt.

Friends samarbetar idag med Stockholms, Göteborgs och Örebro Universitet. Det hjälper oss att förankra våra metoder i forskningen men också att kvalitetssäkra våra utvärderingar och enkäter. På de skolor som genomgår vårt Friendsprogram, minskar mobbningen med i genomsnitt 24 procent redan efter ett år.

Hur många ungdomar till ska vi mista?

Jag ser tecken till framsteg, men  det går för långsamt. För ungefär 45 personer om året i Sverige blir det för sent. Nyligen fick jag ett brev från modern till en ung man som under uppväxten utsattes för mobbning under flera år. Hennes son orkade inte längre, hennes son finns inte längre.

Jag läser brevet igen. Det är svårt att samla tankarna, men en fråga stannar kvar: Hur många ungdomar till ska vi mista innan vi omsätter vår ökade medvetenhet i kraftfull handling?

Lars Arrhenius,
generalsekreterare för Friends