Samtalen med Bris kuratorer innefattade allt ifrån tillfällig nedstämdhet och oro till depression, självskadebeteende och barn som funderade på att avsluta sitt liv.

Det vi ser på Bris syns även i andra rapporter. Den senaste folkhälsorapporten (2016) från Folkhälsomyndigheten konstaterar att den psykiska ohälsan fortsätter att öka bland barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor har 15-åringars psykiska besvär fördubblats under perioden 1986-2014.

Upplever stress

Det är en oroande utveckling, men jag och mina kollegor på Bris är inte förvånade. Det stämmer väl med den bild vi har fått genom våra samtal med barn. Det finns inte en enskild orsak till varför barn mår allt sämre, men i våra kontakter kan vi se att det delvis beror på att många barn upplever en stress över att lyckas i skolan, i det sociala och med att få jobb i framtiden.

Många av de barn som hör av sig till oss säger att de har svårt att koppla bort kraven

Många av de barn som hör av sig till oss säger att de har svårt att koppla bort kraven. För andra barn handlar det om svåra uppväxtvillkor där familjen, vuxnas psykiska hälsa, och våld, övergrepp och trauma står i fokus.

All Bris verksamhet utgår från barnkonventionen. För oss är ett samtal om barnets psykiska ohälsa inte enbart ett samtal om tillförlitlig statistik, forskning, satsningar eller nedskärningar. Det är också ett samtal om barnets mänskliga rätt till värdighet. I Sverige finns ungefär 2 miljoner barn, med sina egna unika personligheter, erfarenheter och behov – men med samma rätt till psykisk hälsa, och till vård och stöd. Bris ser hur det påverkar barn när samhället organiserar vård, stöd och andra insatser utan barnets delaktighet.

Fokus på att bryta trenden

Den yttersta konsekvensen av barnets psykiska lidande är självmord. Jag tror vi alla ställer oss frågande till hur kan det komma sig, att andelen självmord bland vuxna minskat, men att dödligheten för barn i självmord har ökat sedan mitten på 90-talet? Behovet av både statistik och forskning är av yttersta vikt för att vi ska få svar. Risken för självmord bland barn, generellt sett, är dessutom 4-6 gånger så hög bland de som inte lyckats med grundskolan. För snart två år sedan deltog Bris i Genève då FN:s barnrättskommitté granskade hur Sverige levde upp till barnkonventionen. Kommittén var särskilt oroad för antalet självmord bland barn i Sverige.

Kommittén var särskilt oroad för antalet självmord bland barn i Sverige

Sverige uppmanades därför att identifiera och komma till rätta med grundorsakerna till självmord bland barn. En bra början vore att utreda alla självmord, det är så vi kan lära oss hur vi kan förebygga, se signaler och sätta in rätt åtgärder innan det är försent.

Jag är stolt över att vi på Bris tydligt har bestämt oss. Vi vill vara med och bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och fokuserar nu särskilt på detta. Under 2017 växlas Bris arbete upp. Vår generella stödverksamhet utvecklas och görs mer tillgänglig, gruppstödsverksamheten ökar mångdubbelt och sprids i hela landet, rapporter och kunskapsunderlag för beslutsfattare tas fram. Bris nätverk (som idag samlar över 1000 personer som arbetar för och med barn i hela landet) kommer ha detta som sitt största fokus.

Sveriges enskilt största linje

Bris är Sveriges enskilt största första linje, dit barn vänder sig när ingen annan vuxen finns i närheten. Vi ger barnen stöd och hjälper dem vidare. Ett barn skrev till Bris med orden: Tack Bris för att ni har funnits där för mig. Ni har varit en del av min utveckling från nedstämd och redo att dö till en person som älskar livet. TACK!

Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att involvera så många andra krafter som möjligt i det viktiga arbete vi har framför oss. För vi klarar det inte själva. Förutsättningen för att vi ska kunna göra skillnad för barn är bidrag från privatpersoner och företag. Vill du vara med i vårt arbete för att bryta den ökande psykiska ohälsan? Stöd Bris.

Magnus Jägerskog,
generalsekreterare Bris