Att respektera tjejer och kvinnor är något som alla pojkar i Sverige borde få lära sig redan på dagis och skola. Lärare och föräldrar är därför enormt viktiga i arbetet att öka jämställdheten och utrota det sexuella våldet.

Det är viktigt att vi har en lagstiftning som klart och tydligt säger att din kropp är din att bestämma över

– Jag tror på proaktivt arbete, främst gentemot barn och ungdomar. Vuxna måste sluta avfärda tafsande som något alla kvinnor utsätts för och därför måste lära sig att stå ut med. Vi måste tala om att sexuellt våld är oacceptabelt och inte hör hemma i vårt samhälle. Vuxna måste även i större utsträckning respektera barns rätt att bestämma över sin kropp och inte kräva närhet av dem när de inte vill, menar advokat Elisabeth Massi Fritz.

Frivillighet och ömsesidighet när det gäller sex är en självklarhet för de allra flesta och en modern lagstiftningen borde spegla detta. Med en samtyckeslag innebär allt utom ett ja ett nej. Det krävs inte att offret ska ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller ha varit utsatt för våld, hot eller tvång för att hon ska ha rätt till straffrättsligt skydd för sin sexuella integritet.

– Det är viktigt att vi har en lagstiftning som klart och tydligt säger att din kropp är din att bestämma över. Idag förväntas man värja sig mot ovälkomna sexuella gärningar, gör man inte det så ifrågasätts man som brottsoffer. Om rättsväsendet inte hade förväntningar på brottsoffer tror jag att många fler skulle våga göra en polisanmälan.

Fler fällande domar

Ett oaktsamhetsrekvisit innebär att förövaren kan dömas för att han inte har tagit reda på om att handlingen verkligen är frivillig. Åklagaren behöver då inte bevisa att förövaren hade som avsikt att våldta för att man ska kunna kräva straffansvar.

– Inför vi ett oaktsamhetsrekvisit är jag övertygad om att vi kommer att se fler fällande domar i våldtäktsmål. Förövare skulle inte längre frias för att de ”inte förstod”, ”trodde att hon ville” eller ”trodde att hon var vaken”, trots att omständigheterna talar emot detta.

Finns det inget samtycke är det inte sex utan ett sexuellt övergrepp

Elisabeth Massi Fritz tror att en lagstiftning som kriminaliserar allt sex utan samtycke, kombinerat med ett oaktsamhetsrekvisit kan leda till att fler sexualbrott polisanmäls samt att fler fall kan leda till åtal och fällande domar.

– Jag hoppas att en sådan lagstiftning leder till att människor känner sig stärkta i vetskapen att deras kropp är deras egen att bestämma över, att det inte finns förväntningar från rättsväsendet att värja sig från övergrepp för att ett övergrepp ska vara ett övergrepp även i lagens mening. Finns det inget samtycke är det inte sex utan ett sexuellt övergrepp.

Vem väljer målsägandebiträde?

– Ett målsägandebiträde är brottsoffrets advokat och ska tillvarata ens intressen genom hela rättsprocessen. Ett brottsoffer har rätt att begära det målsägandebiträde hon själv vill ha. Det är staten som betalar, oavsett vem man väljer. Det går bra att kontakta advokaten direkt som ordnar med förordnandet, eller så begär man en advokat hos polisen. Elisabeths råd är att välja sin egen advokat, någon som är specialist på att företräda brottsoffer och som man har förtroende för.

Fokus på vem?

– Sexualbrottskommittén lämnade nyligen in ett betänkande till regeringen om Sverige borde införa en lagstiftning som förbjuder kränkande frågor till brottsoffret i sexualbrottsmål under rättegång. De kom fram till att det skulle innebära en inskränkning av den tilltalades/förövarens rättigheter om vi gjorde det. Enligt Elisabeth hör dock inte frågor om vad brottsoffret hade på sig hemma i en rättssal och därför inte bör besvaras.

Kontakt

Har du frågor kan du ringa till Advokatbyrån Elisabeth Massi Fritz AB där de svarar på dina frågor kostnadsfritt. Du kan även maila elisabeth.fritz@advokatfritz.com eller kontakta henne på instagram, @advokatmassifritz.