Men för att digitaliseringens möjligheter ska bli verklighet för alla elever krävs samtidigt att lärarna får utbildning i hur de kan integrera digitala verktyg i undervisningen på ett effektivt och lämpligt sätt.

De digitala verktyg som många skolor använder i dagsläget är inte särskilt moderna

– De digitala verktyg som många skolor använder i dagsläget är inte särskilt moderna och det tar ofta mycket tid för lärarna att logga in och ut i flera olika system. Skolornas huvudmän behöver göra mycket mer för att lärarna ska få tillgång till den utbildning de behöver för att kunna känna sig trygga i att använda och integrera digitala verktyg i undervisningen, säger Sara Zetterberg, VD på Haldor.

 

Viktigt att alla får möjligheten

 

Det är viktigt att samtliga elever i svenska skolor får möjlighet att använda och arbeta med digitala verktyg, men lärare ska inte behöva gissa sig till hur verktygen kan användas i konkreta undervisningssituationer.

– Det behövs ordentligt med fortbildning för svenska lärare gällande just digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Lärarna behöver utbildning och stöd hela vägen, säger Sara Zetterberg.