Han studerar SFI, tränar fotboll, innebandy och brottning och har etablerat ett kontaktnät bland svenskar i kommunen.

– Jag bodde i ett familjehem innan jag kom till Vallgården och har bott här i tio månader nu. Jag studerar SFI och tränar flera olika idrotter på min fritid, bland annat på en brottningsklubb i Skövde. En faktor som bidrar till att jag trivs och känner mig trygg på HBV-hemmet är att jag har en nära kontakt med personalen och chefen här. I framtiden drömmer jag om att utbilda mig till målare, snickare eller att arbeta på restaurang, säger Ahmed Razad Rahmany.

Nära ledarskap med handlingsutrymme

– För att de ensamkommande ungdomarna som bor på ett HBV-hem ska få en trygg vistelse som rustar dem för vuxenlivet så är det viktigt med ett nära ledarskap med handlingsutrymme. Det gör att de ansvariga snabbt kan sätta in åtgärder som förebygger ohälsa bland de boende, säger David Carlsson, föreståndare på HBV-hemmet Vallgården i Hjo.

Viktigt med ett nära ledarskap med handlingsutrymme

På Vallgården arbetar man mycket med att involvera ungdomarna i matlagningen, städningen och trädgårdsskötseln. Genom att göra ungdomarna delaktiga i sitt boende kan personalen ganska snart kan sätta ord på ungdomars starka sidor och deras intressen och därmed arbeta med att stärka ungdomarnas självkänsla och erkänna deras personlighet.

Ytterligare en framgångsfaktor på ett HBV-hem för ensamkommande ungdomar är att öka barns och ungas förmåga att klara sig själva och att sträva efter att öka känslan av sammanhang i ungdomarnas liv.

Etablerar förtroendefulla relationer

– För att ungdomarna ska må bra krävs samverkan mellan olika delar av kommunen och samhället. Här i Hjo har civilsamhället, föreningslivet och kommunens olika verksamheter gått samman för att stötta ungdomarna på olika sätt. För att ungdomarna ska må bra krävs andra utvecklingsarenor utanför boendet, därför har varje ungdom som bor hos oss minst en fritidsaktivitet utanför HBV-hemmet, säger David Carlsson.

För att ungdomarna ska må bra krävs andra utvecklingsarenor

Att arbeta med förtroendefulla relationer som ger ungdomarna emotionellt vuxenstöd under placeringen på ett HBV-hem är många gånger avgörande för ungdomarnas välbefinnande. Dessa förtroendefulla relationer etableras ofta med personalen på boendet, socialsekreterare, lärare eller andra vuxna i ungdomens närhet.

David Carlsson poängterar vikten av att de vuxna som finns i de ensamkommandes närhet har rätt inställning och engagemang kring att jobba med ungdomar.