Omfattningen av den sexuella exploateringen av barn på nätet är omöjlig att överblicka. I december 2018 hade drygt 11 000 tips på sexuell exploatering av barn på nätet skickats till svensk polis från det amerikanska rapporteringscentret för sexuellt övergreppsmaterial på barn, kallat NCMEC.

Microsoft konstaterade nyligen att de med hjälp av sin teknik kunde upptäcka 720 000 uppladdningar av filer med övergreppsmaterial varje dag.

 

Handlar om verkliga barn

Bakom varje sådan skildring som sprids på nätet finns ett verkligt barn. Vetskapen om att bilderna fortsätter cirkulera på nätet kan för det utsatta barnet vara lika traumatiserande som övergreppet i sig och innebära livslånga skador.

"Barn har rätt att skyddas"

Barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuell exploatering, det sägs både i barnkonventionen som snart blir svensk lag samt i de globala målen för hållbar utveckling. För att nå målen krävs gemensamma insatser från hela samhället. Företag har stor möjlighet att samverka med organisationer och det offentliga, och ett särskilt ansvar att arbeta för att motverka sexuell exploatering av barn i de branscher där de själva verkar.

 

7088 tips - på ett år

Nya tekniska möjligheter betyder också att vi hittar allt mer övergreppsmaterial på barn idag. Tekniska lösningar tillsammans med ökad kunskap samt verktyg för att förbygga, identifiera och lagföra sexualbrott mot barn på internet innebär att fler barn som utsätts kan hittas och få hjälp.

"Där kan vem som helst anonymt kan anmäla"

ECPAT driver sedan 2005 en webbaserad hotline dit vem som helst anonymt kan anmäla misstänkt övergreppsmaterial på barn. Förra året inkom 7088 tips till vår hotline, vilket innebär att antalet inkomna tips fortsätter att öka.

 

Sexuell utpressning av barn

Vi ser flera tydliga tendenser gällande övergreppsmaterial på barn på nätet; det handlar bland annat om sexuell utpressning av barn och bilder som barn tagit själva men som sprids utanför deras kontroll. Sedan ECPAT Hotline startade har våldet i det granskade materialet blivit allt grövre och barnen allt yngre. 

 

Sluta aldrig kämpa

Vetskapen om att vårt arbete kan bidra till att ett barn kan tas ut ur en övergreppssituation är en stark drivkraft. Men tillsammans skulle vi kunna göra skillnad för fler barn. I USA är en av de främsta förklaringarna till ökningen av material som upptäcks, och därmed kan tas ned, det nära samarbetet med företag. Svenska företag förknippas inte sällan med innovation. Det behövs för att förändra situationen när det gäller sexuell exploatering av barn, för utmaningarna är många.

Jag ser med tillförsikt fram emot att vi kommer bli fler i kampen för barnets rättigheter och välkomnar alla dialoger som kan ta oss vidare i det arbetet!