SAFE är en förkortning för Skyddsvärnet Arbetar För Er och är en verksamhet som utförs på uppdrag av Stockholm stad. Uppdraget består av åtta trygghetsvärdar och Miroslav Pešić som är arbetsledare och personalansvarig. De ska fungera som trygga vuxna i en otrygg miljö samt uppmärksamma ungdomar som är i behov av stöd och hjälp.

– SAFE Stockholm jobbar kring områdena på och runt Sergels torg, Centralen, Vasagatan, Kungsträdgården och Gallerian. Vi jobbar alla dagar året om – kvällar, nätter och helger. Meningen är att finnas till hands för unga som vistas på de här områdena och vara en länk till vidare insatser, säger Miroslav Pešić.Miroslav

SAFE Stockholm har ett nära samarbete med andra aktörer som är verksamma i ett trygghetsskapande arbete. Ungdomsjouren är den viktigaste och andra exempel är poliser och ordningsvakter.

– Målet med arbetet är att verka för att få ungdomar att lämna Plattan för en hälsosammare miljö, säger Miroslav Pešić.

Det är också väldigt viktigt att ha tålamod, observera, analysera och agera i rätt tid, menar Miroslav Pešić.

– Vi är alltid redo att bemöta, lyssna, förstå och att hjälpa till. Som det ser ut idag finns det ett enormt behov att fortsätta jobba på Plattan och hjälpa de unga som försöker hitta de rätta vägarna i livet.

SAFE Stockholm finns även i Botkyrka på ett liknande uppdrag, men där är det Botkyrka kommun som är uppdragsgivare.