Just nu arbetar Sveriges Lions med projektet ”De Glömda Barnen” i sydvästra Turkiet i  Adanaregionen. Dessa flyktingar är de som har det svårast, de har inte fått plats i UNHCR-lägren och läget för de ca 300 000 flyktingarna i Adana är fortfarande mycket besvärligt. Svenska Lions har tillsammans med turkiska Lions arbetat under drygt ett år på plats med att hjälpa flyktingarna med mat, filtar, tält och skolmoduler.

– Vi tror att utbildning är en av nycklarna för att ge barnen en ny start i livet. Vi har sedan juni i år redan hjälpt över 700 barn med möjligheter till skolgång. Varje barn vi kan hjälpa med utbildning och ge tillbaka tron på människan är en seger för mänskligheten, säger Åke Nyquist som är projektledare för ”De Glömda Barnen”.

Vi tror att utbildning är en av nycklarna för att ge barnen en ny start i livet

Under våren 2017 kraftsamlar den svenska lionsrörelsen kring jubileumsinsamlingen  ”För barn och ungdomar i Sverige” med anledning av att Lions Clubs International firar 100 år.

Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö. En del blir kvar i sitt bostadsområde när andra åker iväg. Lions vill hjälpa dessa barn så att de kan åka på kollo, delta i fritidsaktiviteter eller i olika utflykter.

– Genom dessa båda aktuella projekt vill Sveriges Lions med kraft stödja barns behov för att kunna utvecklas till hela och goda vuxna, framhåller Martin Enqvist, ordförande för Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond.