1993 startade Västerbottens läns landsting Tobaksfri duo som ett cancerförebyggande program. Metoden finns idag i 82 kommuner i hela landet, från Kiruna i norr till Blekinge i söder.

Metoden är väl genomarbetad och även vetenskapligt beprövad. Viktiga komponenter är:

  • Utbildad personal genomför klassbesök i årskurs 5 eller 6.
  • Elever erbjuds bli medlemmar genom att skriva ett individuellt avtal med en valfri tobaksfri vuxen.
  • Elevambassadörer utbildas, aktiviteter och tävlingar genomförs under alla skolår.
  • Avtalet gäller till och med årskurs 9, och följs årligen upp av en skriftlig försäkran som blir en lottsedel i ett Vårlotteri.
 

En positiv bieffekt

 

Grundidén bakom Tobaksfri duo är att stärka ungdomar att säga nej till tobak och stärka en tobaksfri norm. En positiv bieffekt är att många vuxna också slutar för att kunna skriva avtalen med ungdomarna. Metoden utvecklas nu även på gymnasiet.

Avgörande för hur väl man lyckas med det tobaksförebyggande arbetet.

Ywonne Wiklund, ansvarig för verksamheten i Västerbotten, betonar att attityder och värderingar i närsamhället, med skola, fritid och de vuxna ungdomar möter, är avgörande för hur väl man lyckas med det tobaksförebyggande arbetet.

– Stärkt lagstiftning, tobaksfria miljöer och vuxna förebilder stärker normen tobaksfritt och därför är alla steg i den riktningen ett stöd för målet som måste vara en tobaksfri framtid och generation, avslutar hon.