Sanna Kyllsen på TamamViktig byggsten

Föreningslivet och det ideella engagemanget har alltid haft ett starkt fäste i Sverige. Den ideella sektorn är en viktig byggsten i vårt samhälle men engagemang berikar också på individuell nivå.

– Unga som engagerar sig ideellt får möjligheten att lära sig ta ansvar och upptäcka samt utveckla nya förmågor hos sig själva. Inte minst är det lärorikt och givande att göra något för andra och att känna sig behövd, säger Sanna Kyllsen, organisationsutvecklare på Tamam.

Ideella sektorn skapar tillit

Som ideellt engagerad möter man ofta människor från andra sociala grupper, vilket öppnar upp för nya perspektiv.

Som ideellt engagerad möter man ofta människor från andra sociala grupper, vilket öppnar upp för nya perspektiv. Medborgare i länder med en stark ideell sektor känner ofta större tillit och trygghet gentemot medmänniskor än i länder där ideellt engagemang är mindre utbrett.

– Dessutom är det fantastiskt roligt och man skaffar sig ofta nya vänner och nätverk. Att engagera sig ideellt är dessutom ett sätt att som ung testa en ny karriär samt att skaffa sig erfarenhet som sedan utmärker sig på cv:t, säger Sanna Kyllsen.  

Foto: Privat