Att försöka lösa problem genom att överkonsumera alkohol är skadligt för den som dricker och omgivningen och skapar ofta problem i relationer. Barn till föräldrar som dricker för mycket löper dessutom större risk för att anamma mönstret och själva konsumera för mycket alkohol senare i livet.

– Nu talar vi inte om något glas vin i ett socialt trevligt sammanhang, utan om konsumtion där den vuxne dricker för att exempelvis dämpa ångest eller stress, säger Torbjörn Bergland, samtalsterapeut på Samtala Prinsgården med över 30 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.   

Ämnet är känsligt och ofta skambelagt.

Det finns ett stort mörkertal när det gäller barn som lever med föräldrar som dricker och det är viktigt att dessa barn har någon att vända sig till för att få stöd och verktyg att hantera sin situation. Ämnet är känsligt och ofta skambelagt.

Många barn skuldbelägger sig själva vilket är djupt olyckligt.

– Många barn skuldbelägger sig själva vilket är djupt olyckligt. Våra samtalsgrupper finns till för att stötta de som dricker för mycket alkohol. Många tror att de är ensamma om problemen och behöver veta att det finns fler barn i samma situation. Det är viktigt att vi lyfter problemen och att vuxna tar ett större ansvar för sitt alkoholintag, avslutar Torbjörn Bergland.