Den viktigaste frågan att ställa är kanske snarare vad effekten av vårt agerande blir, för det är ju trots allt våra barns välmående som står på spel. Kantar Sifo har utfört en undersökning på uppdrag av Canon där de ville redogöra för hur föräldrar beter sig i sociala medier, exempelvis när de lägger upp bilder eller kommenterar andras. Eller hur de reagerar när de ser en kränkning.


Inte särskilt bra koll

36 procent av föräldrarna som deltog i studien menar att de inte har särskilt bra koll på vad deras barn postar i sociala medier, samtidigt som endast en fjärdedel menar att de har bra koll. Undersökningen visade dessutom att få vuxna väljer att agera eller inte vet hur de ska agera när de ser kränkningar på nätet.

– Det spelar stor roll för den som utsätts och för andra som ser kränkningen om någon säger ifrån. Även om de flesta barn inte själva har utsatts för kränkningar är det en majoritet som faktiskt har sett dem, säger Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef Canon Sverige.

 

Knappt hälften pratar med sina barn

Det är bara knappa hälften av föräldrarna i undersökningen som uppger att de har pratat med sina barn om hur de bör tänka innan de lägger upp något i sociala medier. Och närmare hälften lägger upp bilder på sina barn utan att fråga. Om du som förälder inte frågar om tillåtelse att posta en bild på ditt barn, kollega eller vän så kommer förmodligen ditt barn inte göra det heller.

– Som bildleverantör tycker vi att det är vårt ansvar att bidra till en schysstare bildhantering på nätet. Ett sätt att göra det är att få föräldrar att tänka efter hur de beter sig i sociala medier, säger Helen Iwefors Häggblom.

 

Hälften lägger upp bilder utan att fråga

I undersökningen uppger var femte förälder att deras barn pratat med dem om deras beteenden i sociala medier. Barnen menar då att föräldrarna lägger upp för mycket, är pinsamma när de postar eller det vanligaste skälet: att de inte vill att föräldrarna ska lägga upp bilder på dem. Detta är kanske inte så konstigt eftersom att det även framgår i undersökningen att endast varannan förälder, 51 procent, alltid frågar sina barn om lov innan de lägger upp bilder på dem. Däremot frågar 61 procent alltid sina kollegor om lov.

 

Tips på hur man ska tänka

Målet med undersökningen är att bidra till en schysstare bildhantering på nätet och har nu lett till en vett och etikett-guide för föräldrar och barn. Detta initiativ har Canon tagit tillsammans med Bris.

– Det kan bli ett steg på vägen mot ett schysstare digitalt klimat. Och kan vi få föräldrar att vara lyhörda för vad deras barn anser och på så sätt förändra ett beteende har vi kommit långt, säger Helen Iwefors Häggblom.

 

Fakta

Siffrorna är resultatet från en webbaserad undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Canon. Undersökningen genomfördes under perioden 4 juni 2018 – 10 juni 2018 och omfattade 1000 intervjuer med föräldrar mellan 25 och 60 år med hemmavarande barn i åldern 8 -16 år.

Undersökningen visar bland annat att:

  • 6 av 10 föräldrar alltid frågar sina kollegor om lov innan de lägger upp bilder på dem i sociala medier.
  • 51 % av föräldrarna frågar alltid sina barn om lov innan de lägger upp bilder på dem i sociala medier.
  • Mer än var tredje förälder uppger att de inte har särskilt bra koll på vad barnen postar i sociala medier.
  • Knappt hälften av föräldrarna har pratat med barnen om hur de bör tänka när de postar i sociala medier.
  • 64 % av föräldrarna tycker det är svårt att prata med sina barn om sociala medier.
  • 48 % av föräldrarna tycker att det är skolans ansvar att prata med barnen om hur de bör tänka när de postar i sociala medier.

 

Bakgrund om guiden:

Den här guiden är framtagen i ett samarbete mellan Canon och Bris för att förbättra kunskapen om bildhantering på sociala medier. Bakgrunden till guiden är en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Canon. Undersökningen genomfördes under perioden 4 juni 2018 – 10 juni 2018 och omfattade 1000 intervjuer med föräldrar mellan 25 och 60 är med hemmavarande barn i åldern 8 -16 år.