Detta gäller även innan de får en eventuell diagnos.

– Jag startade Only for Heroes eftersom jag själv har ADHD och värnar om barn och ungdomar i behov av extra stöd. Det är oerhört viktigt att de får tillgång till stödet de behöver på ett så tidigt stadium som möjligt. Man ska komma ihåg att alla skolor har en skyldighet att erbjuda individuellt utformade åtgärder så snart behoven har identifierats, säger Anna-Karin Arnald, vd på Only for Heroes.

 

De verkliga hjältarna var inspirationen

 

Namnet Only for Heroes föddes ur idén att de verkliga hjältarna är de som får kämpa mot extra svåra odds i tillvaron. Only for Heroes verksamhet baseras på försäljning av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov. De arrangerar även onlinebaserade kurser samt föreläsningar och workshops kring bland annat språkstörning och neuropsykiatriska funktionsvariationer samt opinionsbildning kring dessa frågor.

Man bör identifiera och tillvarata varje individs styrkor.

– Jag brinner för att man bör identifiera och tillvarata varje individs styrkor, hitta vad som motiverar dem och därefter hitta alternativa vägar till inlärning, säger Anna-Karin Arnald.