Johanna KarlssonBarn och unga med missbrukande föräldrar bör alltid uppmärksammas av hälso- och sjukvården och socialförvaltningen, men även vänner och anhöriga har ett ansvar.

– Vi har konkretiserat hur man kan arbeta systematiskt med att identifiera och stötta barn vars föräldrar missbrukar. Det är viktigt att olika typer av organisationer har rätt verktyg för att stötta dessa barn. Att föräldern är öppen och vågar prata om sin sjukdom med sitt barn är också mycket viktigt, säger Johanna Karlsson, projektledare för Busa, Barn och unga som anhöriga, ett projekt som drivs av Karlskoga och Degerfors kommun i samverkan med Region Örebro och Länsstyrelsen Örebro. Projektet fokuserar på att synliggöra och stärka barn och unga med föräldrar som har missbruksproblematik.

Barnen förstår

Att få information om sin förälders beroendesjukdom som anpassats till barnets ålder och mognadsnivå är en central del av arbetet med att öka barnens trygghet. Barn förstår ofta mycket mer.

– Barnperspektivet behöver integreras och synliggöras i alla sammanhang där man betraktar familjen som en helhet. Barn till föräldrar med missbruksproblematik behöver förstå att de inte är ensamma, säger Johanna Karlsson.

Foto: Privat