Vi står idag i ett läge där samhället håller på att tappa kontrollen över spelmarknaden. Det gör att spelandet i Sverige inte längre uppfyller regeringens mål om en sund och säker spelmarknad. Det är dags att staten agerar och återtar kontrollen över den svenska spelmarknaden. Det ska ske genom ett licenssystem präglat av högt konsumentskydd.

Idag har onlineföretag utan spellicens i Sverige en marknadsandel på ca 25 procent.

Idag har onlineföretag utan spellicens i Sverige en marknadsandel på ca 25 procent vilket gör att en stor del av spelandet står utanför statlig kontroll och nödvändigt konsumentskydd. Vi ser också att andelen ökar. Avarter som spel mot faktura och på kredit, ohämmad marknadsföring och avsaknad av insyn i spelbolagen, tillhör just nu vardagen på den svenska spelmarknaden. Vi ser hur detta har satts i system av oseriösa företag som är registrerade i andra länder och i princip inte betalar någon skatt alls. Denna situation är helt orimlig. Samhället kan inte acceptera att det finns de som skor sig på andras olycka och i vissa fall till och med spelmissbruk.

Ny spelreglering

Tärningar ovanför trappaRegeringen gav därför en särskild utredare i uppdrag att föreslå en ny spelreglering som bygger på ett licenssystem och där alla som verkar på den svenska spelmarknaden ska ha tillstånd. De som saknar licens ska stängas ute.

Utredarens målsättning är att 90 procent av spelmarknadsutbudet som finns idag ska ”kanaliseras” till den svenska marknaden. För att uppnå denna kanalisering och återfå kontrollen föreslås en rad åtgärder som tillsammans ska främja ett sunt och säkert spelande med ett högt konsument- och spelarskydd. Samtidigt bevaras finansieringen av allmännyttiga ändamål. Utredningen lämnade sitt betänkande den sista mars och remitteras för närvarande till och med den 4 augusti.

Vi har en trend mot ökat onlinespel och omregleringen kan innebära att spelföretagen når andra kundkategorier, både äldre och yngre och att spel blir mer socialt accepterat. Därför är det viktigt att ett licenssystem med tillhörande tillsyn kan sjösättas så snart som möjligt.

Måttfullhet i marknadsföring

Några exempel på förslag i utredningen tillsammans med licenssystemet är krav på måttfullhet i marknadsföringen, fortsatt 18-årsgräns för spelande och krav på analys av varje spelares beteende för att varna riskspelare.

Samhället måste stå på spelarens sida.

EU ger ett stort utrymme till medlemsstaterna att avgöra hur de vill reglera sin spelmarknad. Det är viktigt att Sverige utnyttjar detta handlingsutrymme. Samhället måste stå på spelarens sida. Vi måste göra allt vi kan för att spel inte ska leda till missbruk och negativa konsekvenser. Därför kommer vi att vidta kraftiga och åtgärder för att säkerställa att vi återtar kontrollen över Sveriges spelmarknad.

Foto: Unsplash