Nikotinets effekt kan fungera som såväl belöning som stresshantering. Att sluta röka är dock en av de bästa investeringarna i den egna hälsan som man kan göra.Lene

– Rökning ökar risken för att utveckla vissa sjukdomar. Det kan även bidra till att individer disponerade för ärftliga sjukdomar tidigare och i större utsträckning utvecklar sjukdomen säger Lene Nordstrand, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Hon påminner om att även den som är sjuk har stora hälsofördelar av att sluta röka. Effekten av ett rökstopp märks ofta relativt snabbt. Den som slutar röka får exempelvis ofta bättre resultat av sin medicinering och behandling.

– Det finns hjälp att få, bland annat från Sluta-Röka-Linjen, som erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning och stöd på telefon och chatt. En viktig del av att sluta röka är att hitta andra vägar till den avslappning och de kickar som rökningen gett, exempelvis motion eller någon form av hobby, säger Lene Nordstrand.