Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Projektet syftar till att få till stånd ett politiskt beslut om ett slutmål för rökningen 2025.

Kommuner runtom i Sverige satsar nu stort på att få slut på rökningen och dess konsekvenser för en mycket mer hälsosam livsstil böand barn och unga.

 


 

Eskilstuna Kommun:Eskilstuna Kommun

VI kraftsamlar mot målet ”Ett rökfritt Sverige 2025”

  • Vi arbetar för fler rökfria miljöer
  • Vi stärker skolans tobaksförebyggande arbete
  • Vi förstärker tillsynen av butiker och skolgårdar
  • Vi upplyser om föräldrarnas betydelse

Eva Carlsson
Brotts- och drogförebyggande samordnare
016 - 710 20 87
eva.carlsson4@eskilstuna.se

 


 

Karlskrona Kommun:Karlskrona Kommun

Karlskrona kommun står bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 för att våra barn och unga och även kommande generationer ska få de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Eva Dahlberg
Folkhälsostrateg
Telefon: 0455-30 31 22
Eva.Dahlberg@karlskrona.se

 


 

Hässleholms Kommun:Hässleholms Kommun

Vi arbetar aktivt för tobaksfrihet genom att utveckla rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid.
9 av 10 som börjar röka gör det innan de gått färdigt skolan. Här kan vi göra skillnad!

Vidar Albinsson
Folkhälsostrateg
vidar.albinsson@hassleholm.se

 


 

Ystad kommun:Ystads Kommun

Vi stöttar en tobaksfri generation genom:

  • En tobaksfri förskole- och skoltid samt fritidsverksamhet
  • Rökfri arbetstid
  • I möte med barn och elever är all personal tobaksfri
  • Tobaks- och alkoholfria skollokaler
  • Absolut Förälder

Carolina Palm
Folkhälsostrateg
0411-57 77 37
carolina.palm@ystad.se

 


 

Uppsala:Uppsala Kommun

Uppsala står bakom Tobacco endgame”

Sophie Jonneryd
Strateg barn och ungdom / ANDTS-samordnare
sophie.jonneryd@uppsala.se

 Borgholm:Borgholms Kommun

”Vi arbetar för en tobaksfri generation”.

Borgholms kommun satsar på den kommande generationen och väljer att arbeta med attityderna till alkohol, narkotika, doping och tobak bland våra unga invånare.

Jhenny Åvik
Folkhälsosamordnare
0760-010610
jhenny.avik@fryshuset.se