En sådan mottagning är Mottagningen för alkohol och hälsa Nord, som tillhör Beroendecentrum Stockholm, inom landstinget.

– Till oss kommer många som ännu inte har utvecklat ett beroende och som ofta har en socialt ordnad tillvaro med familj och arbete. Men det finns en oro över att inte kunna hantera alkohol på ett sunt sätt, förklarar Anita Milton, läkare på Mottagningen för alkohol och hälsa Nord.

 

Hjälper patienten att förstå

Det kan exempelvis handla om överkonsumtion av alkohol på helgerna, men kanske inte under veckorna, eller att närstående reagerat över att någon dricker väl mycket.

– Genom strukturerade samtal under tre månader hjälper vi patienterna att förstå sitt förhållande till alkohol och ändra sina vanor i tid.

 

Viktigt med uppföljning

Efter sex månader erbjuds en uppföljning för att se om beteendet förändrats varaktigt.

– Under behandlingen kan vi vid behov även erbjuda icke-beroendeframkallande läkemedel som håller nere alkoholsuget och minskar risken för återfall.

Många klarar sig bra efter avslutad behandling.