Ensamkommande flyktingbarn riskerar att dras in i ett alkohol- och drogmissbruk redan på asylboenden. Många känner sig ensamma och utsatta och söker sig ofta till sina landsmän, människor som i vissa fall redan befinner sig i missbruket. Om de avstår från alkohol och droger är de rädda att de blir utstötta från gemenskapen och på så sätt skapas en ond cirkel.

Vissa av de ungdomar som kommer hit idag tror att festande med alkohol och droger är en väg in i det svenska samhället

– Det är svårt att bli en del av det svenska samhället idag, framförallt om man inte kan språket och inte har några anhöriga. Det är lätt som ung att hamna i dåligt sällskap och få problem med droger och alkohol, menar Mohamed Rage.

En del av de unga människor som kommer till Sverige vill ha roligt, festa och umgås med sina kompisar. För många är ett sådant leverne likvärdigt med droger och alkohol.

– Vissa av de ungdomar som kommer hit idag tror att festande med alkohol och droger är en väg in i det svenska samhället. Alkohol finns tillgängligt, vilket de inte är vana vid från sina hemländer. Detta kan ge en felaktig bild av integrationen. Vi vill ge dem något annat. Därför bjuder vi in cirka 40 ungdomar, mestadels ensamkommande, varje fredag för att ibland spela fotboll, ha språkcafé och andra aktiviteter.

”De är vår framtid”

Mohamed Rage menar att även om risken är stor att dessa ungdomar hamnar i missbruk så är det många som inte gör det. Snarare så vill de vara aktiva och engagerade i samhället.

– Det finns många sätt att verkliggöra deras önskemål om att bli en del av samhället och kunna komma ut på arbetsmarknaden. Vi måste ta fram verksamheter som bryter denna negativa trend och integrera dem genom att engagera dem i föreningar. De här ungdomarna är vår framtid.

Vi tycker att idrott är ett bra sätt att integrera människor

Förutom att hålla föreläsningar om alkohol- och drogmissbruk är Mohamed Rage ordförande för föreningen SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika) i Norrbotten. Med hjälp av idrott ska de integrera unga ensamkommande.

– Vi tycker att idrott är ett bra sätt att integrera människor. Du behöver inte kunna språket eller vara duktig för att vara med, det skapas en gemenskap snabbt ändå. Det är mycket skratt och glädje och de får något att göra. Men vi gör även mycket annat, som att prata med ungdomar så att de känner sig sedda, vilket är oerhört viktigt.