Eva-Marie Anderson, biträdande föreståndare på Aleforsstiftelsen, berättar att man arbetat framgångsrikt med tolvstegsbehandling ända sedan 1987 och genom åren kunnat hjälpa tusentals människor tillbaka till arbete. Hon menar att andra metoder kan vara effektiva när människor befinner sig i en riskkonsumtion, ungefär som att man behöver lägga om sin kost och äta nyttigare eller motionera mer.Eva-Marie

– Våra patienter dricker så mycket att deras konsumtion har börjat påverka deras relationer såväl privat som i arbetet. De har utvecklat ett beroende och har redan provat att själva reglera sin konsumtion på olika sätt utan att lyckas, säger Eva-Marie Andersson.

Här visar också forskningen att det behövs mer omfattande insatser än några korta stödsamtal och att det behövs en tydlig och helnykter målsättning. När människor utvecklat ett beroende till alkohol har de en kronisk sjukdom. Den går inte att bota, men den är behandlingsbar och de flesta av våra patienter kan se fram emot ett fullvärdigt liv med nya relationer och livsglädje. Men utan alkohol eller andra droger.