De flesta människor slutar många gånger, återfaller, och tycker såklart att det är svårt. De får nikotinsug och kämpar, och så börjar de igen. Men så en dag är de framme vid dörren, öppnar den och går ut i friheten. ”Vad lätt det var”, säger de då. ”Hade jag förstått hur lätt det var hade jag gjort det för länge sedan”, hör man ofta. Samtidigt avstår en del människor från att ens försöka sluta för att de inbillar sig att det är så svårt.

Vad är det som gör att en sak som är svår plötsligt blir lätt?

  1. Att man förstår hur man ska göra ‒ lär sig en bra metod.
  2. Använder metoden.
  3. Ger sig på att hålla ut och lyckas ‒ därför att det är viktigt.

Det här brukar människor komma på efter ett tag. Och då går det plötsligt lätt att sluta! Men så länge man inte har kommit på det så är det svårt. Om du tillhör dem som fortfarande tycker det är svårt har jag ett tips som har hjälpt tusentals människor: ta den hjälp som finns att få av utbildade tobaksavvänjare på våra vård- och hälsocentraler. Man kan också hitta tobaksavvänjare på sjukhus, i tandvården och företagshälsovården ‒ det ser olika ut i olika län. För ungdomar finns elevhälsan och ungdomsmottagningen.

Hur arbetar en tobaksavvänjare? Vad är det för hjälp man får? Och vad kostar det?

Barbro Holm IvarssonFörst träffar du tobaksavvänjaren för ett förutsättningslöst samtal. Du behöver inte vara ett dugg motiverad, och du ska definitivt inte fimpa direkt. Tillsammans samtalar ni om varför du skulle behöva sluta röka eller snusa. När du känner dig beredd att sluta kommer tobaksavvänjaren att hjälpa dig lägga upp en personlig plan och sätta ett stoppdatum. Det datumet bestämmer du naturligtvis själv. Sedan får du hjälp att välja din metod, och förbereda dig. Tobaksavvänjaren rekommenderar sannolikt att läkemedel under 2-3 månader ingår i din metod. Sedan fimpar du, och med hjälp av tobaksavvänjarens många bra råd så lyckas du antagligen den här gången. Plötsligt gick det lätt! ”Det var lättare än jag trodde när du hjälpte mig att förbereda mig och trodde på mig”, brukar människor säga.

Det är vanligt att man träffas minst ett par gånger för att förbereda stoppet, och minst ett par gånger efter stoppet, men det kan vara betydligt mer både före och efter stoppet för den som behöver det. Kostnaden brukar vara densamma som för ett vanligt patientbesök i primärvården.

Idag finns också följande kostnadsfria stöd:

  • Rökfri – Internetprogram och app för vuxna från 1177 Vårdguiden.
  • Fimpaaa! – app för ungdomar från ungdomsmottagningen på nätet UMO.
  • Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00 – tobaksavvänjning per telefon för både rökare och snusare. Linjen drivs av landstinget i Stockholm, men hjälper hela Sverige. På slutarokalinjen.se finns också en populär chatt.
  • www.Tobaksstopp.Nu är en hemsida från Psykologer mot Tobak som innehåller allt om hur man slutar ‒ metoder, knep och hjälp.
  • Vill du läsa en bok finns ”Sluta röka och snusa på 4 veckor” och ”Fimpa dig fri” i nätbokhandeln.

Vet ganska lite om e-cigaretter

Ska man gå över till e-cigaretter undrar du kanske. Ännu vet vi ganska lite om e-cigaretter. De innehåller nikotin, smakämnen och ett 30-tal andra ämnen som ännu inte är ordentligt undersökta. Bland annat vet vi att de skadar lungor och blodkärl. E-cigaretter verkar inte hjälpa människor sluta röka lika effektivt som de metoder tobaksavvänjare använder, och är inte vetenskapligt utforskade, som de metoderna är. Många blir beroende av e-cigaretter och röker vanliga cigaretter samtidigt. Läs mer på www.Tobaksstopp.nu.

Barbro Holm Ivarsson
Ordförande Psykologer mot Tobak

Foto: Tomas Södergren