– Det är viktigt att vi börjar prata mer öppet om beroendesjukdomar och psykisk ohälsa. Vem som helst kan drabbas av en depression eller vara med om en traumatisk händelse som senare leder till ett beroende av till exempel alkohol eller droger, säger Åsa Magnusson, överläkare, verksam på Beroendecentrum Stockholm.

Inte längre kontroll över beroendet Åsa

Enkelt förklarat utgår psykiatriska sjukdomar från hjärnan. När det gäller beroendesjukdomar har man utvecklat ett tillstånd där man blivit beroende av en substans och inte längre har kontroll över intaget.

– Man använder alkohol för att inte må dåligt och hamna i ett tillstånd där drickandet blir ett slags normaltillstånd. Inte sällan ökar konsumtionen för att uppnå balans i tillvaron.

Posttraumatisk stress, PTSD, kan man drabbas av efter trauma.  Symptom att lägga märke till är att man är spänd muskulärt och ständigt är på sin vakt, lätt drabbas av nedstämdhet och mardrömmar eller att man vid en vardaglig händelse snabbt kastas tillbaka till den traumatiska händelse som man upplevt.  Då är det vanligt att man dämpar ångest eller rädsla med till exempel alkohol vilket ökar risken för att utveckla ett beroende.

– Känner man själv att det håller på att gå över styr, så finns det hjälp att få. Det finns olika öppna mottagningar dit man kan vända sig. Det räcker med att man är bekymrad över sin situation för att det ska vara en god idé att be om hjälp. Remiss behövs inte, man kan ringa och boka tid själv.

Kombination av behandlingsmetoder

Behandling kan innebära terapeutiska metoder eller läkemedel, ibland behövs en kombination av båda. Åsa Magnusson poängterar att den som drabbas av en beroendesjukdom på grund av psykisk ohälsa inte har anledning att ha skuldkänslor för detta.

– Det handlar absolut inte om dålig karaktär eller att man är en slarvig person. Vet man att det finns personer i släkten som drabbats av beroendesjukdomar bör man vara aktsam och till exempel undvika att dricka för mycket.