82 000 barn växer upp i familjer där ena partnern är spelberoende. Hur mår dessa barn? Finns det mat på bordet hemma, får de den omsorg de har rätt till att få eller möts de av fattigdom, icke närvarande föräldrar och ensamhet? Dessa barn växer med en mängd riskfaktorer att själva utveckla psykisk ohälsa, utanförskap och eget missbruk av något slag.

Redan under förskoletiden så ser man dessa barn. Idag kan vi redan från den tiden avgöra vilka som kommer att få problem senare i livet. Men vad gör vi? Håller tummarna och hoppas att det ska gå bra för dessa? Eller kan vi satsa mer förebyggande och mer adekvat hjälp i skolan?

 

Våga ställa frågor

Vad kan vi göra i en värld där alltmer styrs av de digitala medierna? Av dagens två-åringar så använder 79% internet dagligen. Många gånger fungerar internet som en barnvakt.

"Vi kommer att komma långt med att ge uppmärksamhet åt barnen"

Att se de närstående till en spelare är det bästa vi kan göra. Ställa frågor som ”Vad är det som bekymrar dig mest?” Vi kommer att komma långt med att ge uppmärksamhet åt barnen och även partnern till en spelare. Anhörigas situation präglas av svek och lögner och dålig ekonomi. Även när en spelberoende är behandlad för sitt beroende så kvarstår kanske 10-15 år av konsekvenserna av beroendet, den största konsekvensen är ekonomiska problem. Det drabbar familjerna. Partnern kan ju välja att separera men barnen kan inte välja bort sin anhörige far eller mor.

 

Ett gemensamt ansvar

Vi kan alla hjälpas åt att se varandra, att uppmärksamma dem och ställa frågan ”Vad är det som bekymrar dig?” Vi kommer långt med det, så långt att vi kan säga ”det finns hjälp att få.”

"Det är viktigt att förstå när barnen flyr in i sin egen datavärld är det ofta en flykt"

Anhörigkurser växer upp runt om i kommunerna. Barn till narkomaner och alkoholister erbjuds hjälp, men en spelares barn uppmärksammas inte, det är fortfarande skamfyllt att berätta att min pappa eller mamma är spelmissbrukare, därför är det viktigt att förstå när barnen flyr in i sin egen datavärld är det ofta en flykt från en tuff och svår situation hemma. Barnen har då redan en sårbarhet i sig för att utveckla egna beroenden väldigt fort.

 

Ta action

Vi i Uppsala Spelberoendecentrum erbjuder kontinuerligt anhörigkurser, stöd och parsamtal även att träffa barnen där det går och det önskas.

Vi har ett Folkhälsoproblem 2% av svenska befolkningen har ett spelberoende, deras anhöriga lider svårt, så låt oss ta ett kraftfullt grepp nu så att det inte växer detta folkhälsoproblem och blir lika stort som alkoholproblemen.Det går om viljan finns!