– Men det finns effektiva behandlingsmetoder för tobaksavvänjning som ger goda utsikter för att lyckas sluta, säger Lene Nordstrand, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. lene

Att sluta röka är en av de bästa investeringarna i den egna hälsan som man kan göra.

Hon påminner om att ett rökstopp för de flesta på sikt leder till bättre sömn och återhämtning som i sin tur bidrar till lägre nivåer av stress, även den som är sjuk har stora hälsofördelar av att sluta röka.

Effekten av ett rökstopp märks ofta relativt snabbt. Den som slutar röka får exempelvis ofta bättre resultat av sin medicinering och behandling.

Det finns hjälp att få, bland annat från Sluta-Röka-Linjen, som erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning och stöd på telefon och chatt.

– En viktig del av att sluta röka är att hitta andra vägar till den avslappning och de kickar som rökningen gett, exempelvis motion eller någon form av hobby, säger Lene Nordstrand.