Deltagare vid kriminalvårdens senaste FoU dagar kunde ta del av föreläsningar om växande klyftor och polarisering i dagens samhälle. Forskningsrön som visar på hur inkomstskillnader och ökad boendesegregation i Sverige ökar utanförskap och skapar kriminella miljöer.

"Allt fler blir fast i utsatta låginkomstområden över generationer"

Antalet personer som arbetar men som ändå lever i fattigdom ökar. Allt fler blir fast i utsatta låginkomstområden över generationer. I dessa miljöer finns både droghandel och drogmissbruk. En stor del av droganvändarna tillhör den grupp av unga som upplever en påtaglig psykisk ohälsa, flera är diagnostiserade men många inte.

 

Psykisk ohälsa finns överallt

Psykisk ohälsa är dock inte enbart något som är typiskt för unga i utanförskapsområden. Den finns också hos stressade skolungdomar från områden där den psykosociala och den ekonomiska nivån är avsevärt högre.

Att det finns tydliga samband mellan psykiska problem och risk att hamna i drogmissbruk är väldokumenterat och att denna risk förstärks av utanförskap och ett boende i ett låginkomstområde är minst lika välkänt.

 

Psykisk ohälsa + Missbruk = Sant

Lika välkänt, som det är att psykisk ohälsa kan leda till drogmissbruk och beroende är svårigheten för den som fastnat att få optimal behandling. Det ska enligt våra politiker inte spela någon roll vem du är eller var du bor, men ändå är detta en sorglig verklighet.

"För den som fastnat i heroinberoende är närheten till en behandlingsenhet avgörande"

För den som fastnat i heroinberoende är närheten till en behandlingsenhet avgörande och om man drabbas av överdoser är ännu inte tillgängligheten till motgiftet naloxon lika för alla. Tillgänglighetsproblemet är även påtagligt när det gäller enheter för sprututbytesprogram och i det sammanhanget även testning och behandling om man t ex infekteras med hepatit C (HCV).

 

Ta ställning i valet

För ett år sedan levererade U-FOLD tillsammans med svenska läkare och topp-expertis ett konsensusdokument till medlemmarna i riksdagens socialutskott, som togs fram när man insett att Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård och behandling saknade strategier för de viralsjukdomar som dyker upp hos de som injicerar droger. Idag finns det goda läkemedel som kan eliminera HCV men det som återstår är optimal tillgänglighet.

"Nu finns det möjligheter för våra politiker att komma med kloka strategier för att nå en förändring"

Nu står vi mitt uppe i ett valår och frågor om hälso- och sjukvården tillsammans med migration, boendesegregation och kriminalitet får ett särskilt fokus. Nu finns det möjligheter för våra politiker att exponera väljarkåren inte bara med utrop om vad som är oacceptabelt eller utmanande utan även komma med kloka strategier för att nå fram till en förändring och i det avseendet är den evidensbaserade forskningen omistlig.