Enligt Margaretha Haglund, politisk expert i tankesmedjan Tobaksfakta, kan informationen rädda upp till 300 svenska rökare per år.

Information om tobakens negativa hälsoeffekter har funnits i textvarningar sedan flera år tillbaka. I samband med att EU reviderade det så kallade tobaksdirektivet är nu även bilder ett obligatoriskt inslag för röktobak.Margaretha Haglund

– Rökning dödar och då kan inte paketen utformas i guld och purpur med otydliga varningar, säger Margaretha Haglund, politisk expert i den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta.

Bildvarningarna ligger i linje med Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll som Sverige ratificerat. Enligt ramkonventionen uppmuntras medlemsländerna att informera om produktens hälsorisker med hjälp av visuella budskap. Kanada var, 2001,först ut med bilder. Därefter har ytterligare104 länder följt efter. En vanlig myt kring informationen är att den inte behövs eftersom rökarna redan känner till de risker som finns. 

– Men det stämmer inte. Många människor underskattar tobakens skadliga effekter. Bilderna bidrar till högre motivation hos målgruppen att sluta röka.